Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Rapport Speċjali 02/2022: Effiċjenza fl-enerġija fl-intrapriżi - Iffrankar tal-enerġija, iżda hemm dgħufijiet flippjanar u fl-għażla tal-proġetti

Maltese icpdf.png 4 MB
17/01/2022

​​L-effiċjenza fl-enerġija hija essenzjali biex tintlaħaq in-newtralità karbonika tal-UE sal-2050. Aħna analizzajna proġetti ta’ effiċjenza fl-enerġija fl-intrapriżi kkonfinanzjati mill-fondi taħt il-politika ta’ koeżjoni. Sibna li l-Kummissjoni ma kinitx ivvalutat il-potenzjal għall-iffrankar tal-enerġija tal-intrapriżi jew il-ħtiġijiet ta’ finanzjament, filwaqt li l-programmi ma jispeċifikawx kif il-fondi jikkontribwixxu għall-prijoritajiet għall-effiċjenza fl-enerġija. Lindikaturi ex post ma jistgħux jivvalutaw din il-kontribuzzjoni, iżda aħna stmajniha li hija ta’ 0.3 % tal-isforz għall-2030. B’mod ġenerali, l-investimenti fl-effiċjenza fl-enerġija kienu effiċjenti. Lużu ta’ indikaturi finanzjarji fil-proċedura tal-għażla kien jevita xi ineffiċjenzi u ppermetta għażla aħjar tal-istrument ta’ finanzjament. Aħna nirrakkomandaw li l-Kummissjoni tikkjarifika l-kontribuzzjoni tal-fondi tal-UE u tivverifika jekk l-għażla ta’ strument ta’ finanzjament kinitx raġonevoli.

​Rapport speċjali tal-QEA skont l-Artikolu 287(4), it-tieni subparagrafu, TFUE.