Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Rapport Speċjali 07/2022: Strumenti ta’ internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs: għadd kbir ta’ azzjonijiet ta’ appoġġ, iżda li mhumiex kompletament koerenti jew ikkoordinati

Maltese icpdf.png 2 MB
17/05/2022

Aħna vvalutajna jekk il-politika tal-UE għall-internalizzazzjoni tal-SMEs hijiex appoġġata minn strateġija koerenti u kkoordinata u jekk in-Network Enterprise Europe u l-inizjattiva Startup Europe ikkontribwewx b’suċċess għall-internalizzazzjoni tal-SMEs.

Filwaqt li l-Kummissjoni poġġiet fis-seħħ ħafna azzjonijiet biex tagħti appoġġ lill-internalizzazzjoni tal-SMEs, dawn l-azzjonijiet m’għandhomx koerenza u koordinazzjoni suffiċjenti. In-Network Enterprise Europe laħaq il-miri tiegħu, iżda jeħtieġ aktar viżibbiltà u kopertura aħjar f’pajjiżi terzi. Startup Europe jindirizza biss il-ħtiġijiet tal-istart ups fuq terminu qasir u m’għandhiex monitoraġġ u koordinazzjoni suffiċjenti.

Aħna nirrakkomandaw li l-Kummissjoni iżżid is-sensibilizzazzjoni, il-koerenza u s-sostenibbiltà tal-azzjonijiet, iżżidi il-viżibbiltà tan-Network Enterprise Europe, il-kooperazzjoni tagħha ma’ programmi simili, il-kopertura ġeografika tagħha u ttejjeb il-monitoraġġ u tal-effettività fuq terminu twil ta’ Startup Europe.

Rapport speċjali tal-QEA skont l-Artikolu 287(4), it-tieni subparagrafu tat-TFUE.