-->

 

 

Special Report 24/2022: e-Government actions targeting businesses – Commission’s actions implemented, but availability of e-services still varies across the EU13023607/12/2022 13:47:0607/12/2022 13:47:06 Executive summary I-XI Introduction 01-13 Importance of e-Government in the EU 01-06 Roles and responsibilities 07-11 Financing the implementation of e-Government 12-13 Audit STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2485850https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D61B02C6-CBA7-49C0-879F-D6871CE996C2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 24/2022: Azzjonijiet dwar il-Gvern elettroniku li huma mmirati lejn in-negozji – L-azzjonijiet tal-Kummissjoni ġew implimentati, iżda d-disponibbiltà tas-servizzi elettroniċi għadha tvarja fl-UE kollha13025105/12/2022 15:31:3105/12/2022 15:31:31 Sommarju eżekuttiv I ‑ XI Introduzzjoni 01 ‑ 13 Importanza tal-Gvern elettroniku fl-UE 01 ‑ 06 Rwoli u responsabbiltajiet 07 ‑ 11 Finanzjament tal-implimentazzjoni tal-Gvern STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2415150https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{3E178F28-6111-4E12-ABEA-842A41891550}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2021 financial year11118123/11/2022 09:36:3523/11/2022 09:36:35Report (pursuant to Article 92(4) of the Regulation (EU) No 806/2014) on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2021_contingent_liabilities4964960https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{109F1369-056E-4038-9CB2-7A44E81BD506}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport dwar kwalunkwe obbligazzjoni kontinġenti li tinħoloq b’riżultat tat-twettiq mill-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni, il-Kunsill jew il-Kummissjoni tal-kompiti tagħhom skont dan ir-Regolament għas-sena finanzjarja 202111121223/11/2022 12:16:4923/11/2022 12:16:49(skont l-Artikolu 92(4) tar-Regolament (UE) Nru 806/2014 Ħafna informazzjoni addizzjonali dwar l-Unjoni Ewropea hija disponibbli fuq l-Internet Sa issa, għad ma sarx użu mill-SRF STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2021_contingent_liabilities63630https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{791F814C-EEAB-488A-961E-862957594E3F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special report 26/2022: European statistics – Potential to further improve quality12109724/11/2022 08:32:4024/11/2022 08:32:40Special report European statistics Potential to further improve quality EN 2022 26 2 Contents Paragraph Executive summary I-X Introduction 01-11 Knowledge is power: The role of STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_264644640https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{E1DAF3CF-7067-494E-9874-3AB1BA1BC91D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 26/2022: Statistika Ewropea – Potenzjal għal aktar titjib tal-kwalità12125523/11/2022 07:36:0023/11/2022 07:36:00Rapport Speċjali Statistika Ewropea Potenzjal għal aktar titjib tal-kwalità MT 2022 26 2 Werrej Paragrafu Sommarju eżekuttiv I ‑ X Introduzzjoni 01 ‑ 11 L-għarfien huwa setgħa STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2673730https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1D53C2DA-6B37-4FA8-A75F-F72E8C01AAB3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Report on the annual accounts of the European Schools for the financial year 202110902018/11/2022 14:28:5518/11/2022 14:28:55More information on the European Union is available on the internet Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022 Executive summary I-V Introduction 01-07 Background STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUSCHOOLS-20213443440https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{36EE424A-07BD-488D-ABE4-04EDEBC532CA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Opinjoni 07/2022 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 fir-rigward tal-istabbiliment ta’ strateġija ta’ finanzjament diversifikata bħala metodu ta’ teħid b’self ġenerali11168429/11/2022 10:47:0929/11/2022 10:47:09Opinjoni 07/2022 (skont l-Artikolu 322(1), TFUE) MT dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0762620https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{3F1FBC25-C394-4035-8403-9B86BA877A98}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Opinion 07/2022 concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 as regards the establishment of a diversified funding strategy as a general borrowing method11505422/11/2022 16:21:1222/11/2022 16:21:12Opinion 07/2022 (pursuant to Article 322(1), TFEU) EN concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) 2018 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_077796710https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{13160054-9D0A-4829-87D6-777D75C2670D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special report 23/2022: Synergies between Horizon 2020 and European Structural and Investment Funds - Not yet used to full potential11473817/11/2022 08:22:1417/11/2022 08:22:14Special report Synergies between Horizon 2020 and European Structural and Investment Funds Not yet used to full potential EN 2022 23 2 Contents Paragraph Executive Summary I-IX STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_236623790https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{60806F40-D719-4AAA-AD68-C751232989F5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646