-->

 

 

Special Report 23/2021: Reducing grand corruption in Ukraine: several EU initiatives, but still insufficient results10435715/09/2021 09:54:2815/09/2021 09:54:28 Executive summary I-XI Introduction 01-14 Ukraine: a strategic partner for the EU 01-03 Corruption in Ukraine 04-09 EU support for Ukraine 10-14 Audit scope and approach 15-20 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_231651650https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{7C98063C-3521-4529-BEC7-CDBB8F29EA83}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 23/2021: It-tnaqqis tal-korruzzjoni kbira fl-Ukrajna: bosta inizjattivi tal-UE, iżda r-riżultati għadhom mhux suffiċjenti10512617/09/2021 10:02:5017/09/2021 10:02:50 Sommarju eżekuttiv I - XI Introduzzjoni 01 - 14 L-Ukrajna: sieħba strateġika għall-UE 01 - 03 Korruzzjoni fl-Ukrajna 04 - 09 Appoġġ mill-UE għall-Ukrajna 10 - 14 Ambitu u approċċ STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_2312120https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{3F3E8DD0-0B68-4F14-96AD-ABAEC1D6E411}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 22/2021: Finanzi sostenibbli: Jeħtieġ li l-UE tieħu azzjoni aktar konsistenti biex il-finanzjament jiġi dirett mill-ġdid lejn investiment sostenibbli10090714/09/2021 06:53:5914/09/2021 06:53:59 Sommarju eżekuttiv I-IX Introduzzjoni 01-09 Ambitu u approċċ tal-awditjar 10-14 Osservazzjonijiet 15-81 L-azzjonijiet li ttieħdu mill-UE fir-rigward ta’ finanzi sostenibbli kienu STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_2227270https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D3251BF9-8977-42AB-8261-E3F8205B1250}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special Report 22/2021: Sustainable finance: More consistent EU action needed to redirect finance towards sustainable investment10092806/09/2021 12:19:3606/09/2021 12:19:36 Executive summary I-IX Introduction 01-09 Audit scope and approach 10-14 Observations 15-81 EU actions on sustainable finance were necessary but do not address all key issues STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_22131413140https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5544CBBD-6E9E-4052-8652-30F92CBD9007}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special Report 18/2021: Commission’s surveillance of Member States exiting a macroeconomic adjustment programme: an appropriate tool in need of streamlining9839309/09/2021 09:52:4609/09/2021 09:52:46 Executive summary I-IX Introduction 01-16 Background 01-10 Roles and responsibilities 11-16 Audit scope and approach 17-19 Observations 20-87 The design led to overlaps at STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_181111110https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{BC8C46B3-9FDD-48AC-B729-EB03DEDC51E4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 18/2021: Is-sorveljanza mwettqa mill-Kummissjoni tal-Istati Membri li joħorġu minn programm ta’ aġġustament makroekonomiku: għodda xierqa li teħtieġ simplifikazzjoni9850509/09/2021 12:24:4809/09/2021 12:24:48 Sommarju Eżekuttiv I-IX Introduzzjoni 01-16 Sfond 01-10 Rwoli u responsabbiltajiet 11-16 Ambitu u approċċ tal-awditjar 17-19 Osservazzjonijiet 20-87 It-tfassil wassal għal STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1818180https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{93D19A6F-8A0C-4B65-8D0E-3F508A80BCE5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special Report 17/2021: EU readmission cooperation with third countries: relevant actions yielded limited results9633709/09/2021 08:21:3609/09/2021 08:21:36 Executive summary I-X Introduction 01-13 Returns and readmissions 01-06 Readmission agreements and arrangements 07-09 Governance 10-13 Audit scope and approach 14-22 Observations STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_172402400https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{9DAFBD63-F2C1-4F69-8998-0D68AF061D62}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 17/2021: Il kooperazzjoni tal UE ma’ pajjiżi terzi rigward ir riammissjoni: azzjonijiet rilevanti taw riżultati limitati9753309/09/2021 08:25:4209/09/2021 08:25:42 Sommarju Eżekuttiv I-X Introduzzjoni 01-13 Ritorni u riammissjonijiet 01-06 Ftehimiet u arranġamenti ta’ riammissjoni 07-09 Governanza 10-13 Ambitu u approċċ tal-awditjar 14-22 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1712120https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8D48FCAE-3997-4DF0-AC9C-65CCCA66E833}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special Report 12/2021: The Polluter Pays Principle: Inconsistent application across EU environmental policies and actions10698301/07/2021 11:36:4001/07/2021 11:36:40 Executive summary I-V Introduction 01-14 The origins of the Polluter Pays Principle 03-05 The PPP in the EU 06-14 Policy framework 06-09 EU funding 10-14 Audit scope and approach STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1234141620https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{55452A61-0111-4B32-9502-098695BFAC82}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 12/2021: Il-Prinċipju ta’ Min Iniġġes Iħallas: Applikazzjoni inkonsistenti fil-politiki u fl-azzjonijiet ambjentali tal-UE10698401/07/2021 11:40:3401/07/2021 11:40:34 Sommarju eżekuttiv I - V Introduzzjoni 01 - 14 L-oriġini tal-Prinċipju ta’ Min Iniġġes Iħallas 03 - 05 Il-PPP fl-UE 06 - 14 Qafas ta’ politika 06 - 09 Finanzjament mill-UE 10 - 14 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1222720https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1786D2E6-B78A-4A05-B451-7175ABC592AF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646