-->

 

 

Special Report 03/2021: Exchanging tax information in the EU: solid foundation, cracks in the implementation11721822/01/2021 06:23:3722/01/2021 06:23:37 Executive summary I-X Introduction 01-13 EU action 05-09 Directive on Administrative Cooperation 10-13 Audit scope and approach 14-21 Commission 17-18 Member States 19-21 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_03310310https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{73F14EB5-DBE1-4FCB-A8EB-D38FD180BDDD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 03/2021: L-iskambju ta’ informazzjoni dwar it-taxxa fl-UE: sies sod, xquq fl-implimentazzjoni11723322/01/2021 09:21:2422/01/2021 09:21:24 Sommarju eżekuttiv I-X Introduzzjoni 01-13 Azzjoni tal-UE 05-09 Direttiva dwar il-Kooperazzjoni Amministrattiva 10-13 Ambitu u approċċ tal-awditjar 14-21 Il-Kummissjoni 17-18 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0388https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6F077953-0603-4E11-B4D9-6B94DC4105C7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 02/2021: Għajnuna umanitarja li tingħata mill-UE għall-edukazzjoni: tgħin lit-tfal fil-bżonn, iżda jenħtieġ li tkun fuq żmien itwal u tilħaq aktar bniet9743618/01/2021 14:09:1918/01/2021 14:09:19Sommarju eżekuttiv I-X Introduzzjoni 01-12 L-edukazzjoni hija prijorità għal miljuni ta’ tfal li ma jattendux skola, f’żoni milquta minn kriżi 01-04 Dan l-aħħar, il-Kummissjoni STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0288https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{06C72C66-765C-4999-B218-8251BFBF7DAE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special Report 02/2021: EU humanitarian aid for education: helps children in need, but should be longer-term and reach more girls9764915/01/2021 14:10:0915/01/2021 14:10:09 I-X 01-12 01-04 05-12 13-17 18-66 18-40 21-23 24-25 26-27 28-34 35-40 41-66 44-51 52-58 59-66 67-71 Executive summary Introduction Education is a priority for millions of STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_024444https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A0787789-5490-4B84-AAD3-AFEA0B4DF2CF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special Report 01/2021: Resolution planning in the Single Resolution Mechanism11614908/01/2021 11:06:2108/01/2021 11:06:21 Executive summary I-XI Introduction 01-16 Single Resolution Mechanism - background 01-04 Cooperation under the Single Resolution Mechanism 05-16 The role of the SRB and the NRAs STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_013131https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AC896A3D-5C4B-4C0D-92AC-8BB2EC810591}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 01/2021: Ippjanar tar riżoluzzjonijiet fil Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni11616406/01/2021 13:29:2106/01/2021 13:29:21 Sommarju eżekuttiv I-XI Introduzzjoni 01-16 Il-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni -sfond 01-04 Kooperazzjoni taħt il-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni 05-16 Ir-rwol tal-SRB u STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0199https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AC64414A-6F16-4BCE-96BD-3FCD5AA511BB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the financial year 201911311525/11/2020 09:58:5925/11/2020 09:58:59Together with the replies of the Single Resolution Board, the Commission and the Council The Single Resolution Mechanism is the EU system for managing the resolution of failing STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019_contingent_liabilities573100https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{BD1A6BDF-0772-45B9-9100-356FB463E25D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport dwar kwalunkwe obbligazzjoni kontinġenti li tinħoloq b’riżultat tat-twettiq mill-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni, il-Kunsill jew il-Kummissjoni tal-kompiti tagħhom skont dan ir-Regolament għas-sena finanzjarja 201911312326/11/2020 09:54:3926/11/2020 09:54:39(skont l-Artikolu 92(4) tar-Regolament (UE) Nru 806/2014 Flimkien mar-risposti tal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni, tal-Kummissjoni u tal-Kunsill Sa issa, għad ma sarx użu mill-SRF STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019_contingent_liabilities9600https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{ABB6402E-741A-47BB-A036-F8387D96E7AA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special Report 26/2020: Marine environment: EU protection is wide but not deep1652325/11/2020 10:12:3225/11/2020 10:12:32 Executive summary I-VII Introduction 01-24 The EU’s seas and oceans 01-08 EU action 09-24 Common fisheries policy 10-15 Environmental policies 16-21 Commission and Member State STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_262084360https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4982DCBE-C173-4C30-B452-489E94534261}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 26/2020: Ambjent tal-baħar: il-protezzjoni tal-UE hija wiesgħa iżda mhux approfondita1653824/11/2020 14:01:5124/11/2020 14:01:51 Sommarju eżekuttiv I-VII Introduzzjoni 01-24 L-ibħra u l-oċeani tal-UE 01-08 Azzjoni tal-UE 09-24 Politika komuni tas-sajd 10-15 Politiki ambjentali 16-21 Responsabbiltajiet STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_2611610https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{E7FAE39D-D328-489B-B9FB-7E76C8BBDCF3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646