-->

 

 

Special report 17/2022: External consultants at the European Commission – Scope for reform11333624/06/2022 23:18:1324/06/2022 23:18:13 Executive summary I-IX Introduction 01-13 Reasons for using external consultants 01-03 Extent and type of services delivered 04-10 Roles and responsibilities 11-13 Audit scope and STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_171591590https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AF47AF2E-A857-450E-9CE2-9C4C16B25DBF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 17/2022: Konsulenti esterni fil-Kummissjoni Ewropea - Lok għal riforma11335729/06/2022 09:57:5229/06/2022 09:57:52 Sommarju eżekuttiv I ‑ IX Introduzzjoni 01 ‑ 13 Raġunijiet għall-użu ta’ konsulenti esterni 01 ‑ 03 Firxa u tip ta’ servizzi mogħtija 04 ‑ 10 Rwoli u responsabbiltajiet 11 ‑ 13 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1710100https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B21FC436-2993-4077-955A-2125B5906BBA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special report 16/2022: Data in the Common Agricultural Policy – Unrealised potential of big data for policy evaluations11294327/06/2022 13:36:1027/06/2022 13:36:10 Executive summary I-V Introduction 01-10 The Common Agricultural Policy is a broad policy area 01-02 Role of data in a policy cycle 03-05 The EU’s data ambitions 06-10 Audit scope STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_166156150https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{49657FDC-4390-4EE5-81FA-DDB5C75C7ADE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport speċjali 16/2022: Data fil-Politika Agrikola Komuni – Potenzjal mhux imwettaq tal-big data għall-evalwazzjonijiet tal-politika11296922/06/2022 14:10:1722/06/2022 14:10:17 Sommarju eżekuttiv I ‑ V Introduzzjoni 01 ‑ 10 Il-Politika Agrikola Komuni hija qasam ta’ politika wiesa’ 01 ‑ 02 Rwol tad-data f’ċiklu tal-politika 03 ‑ 05 L-ambizzjonijiet STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1626260https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1A029D25-7849-45DF-9BF1-510D1C034917}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 12/2022: Durabbiltà fl-iżvilupp rurali: il-biċċa l-kbira mill-proġetti jibqgħu operazzjonali għall-perjodu meħtieġ, iżda hemm opportunitajiet biex jinkisbu riżultati aktar dejjiema10995116/06/2022 14:58:3716/06/2022 14:58:37 Sommarju eżekuttiv I ‑ VI Introduzzjoni 01 ‑ 14 Sitwazzjoni ekonomika taż-żoni rurali 01 ‑ 03 Il-politika ta’ żvilupp rurali tal-UE u l-kunċett ta’ durabbiltà 04 ‑ 14 Politika STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1264640https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{19AAA316-39A4-4635-B3C0-4E3885659490}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special report 12/2022: Durability in rural development – Most projects remain operational for the period required, but there are opportunities to achieve longer lasting results11005015/06/2022 13:26:1415/06/2022 13:26:14 Executive summary I-VI Introduction 01-14 Economic situation of rural areas 01-03 The EU’s rural development policy and the concept of durability 04-14 EU rural diversification STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_123663660https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{044A3A40-B653-404F-B030-791C789DD66B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special Report 15/2022: Measures to widen participation in Horizon 2020 were well designed but sustainable change will mostly depend on efforts by national authorities1413814/06/2022 08:05:3014/06/2022 08:05:30 Executive summary I-X Introduction 01-11 Importance of research and innovation in the EU 01-08 Roles and responsibilities 09-11 Audit scope and approach 12-16 Observations 17-86 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_155995250https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A9A10EE1-560D-4CB9-B13B-21FD9B1C40B7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 15/2022: Il-miżuri biex titwessa’ l-parteċipazzjoni f’Orizzont 2020 tfasslu tajjeb, iżda bidla sostenibbli se tiddependi l-aktar fuq l-isforzi mwettqa mill-awtoritajiet nazzjonali1416914/06/2022 09:28:4514/06/2022 09:28:45 Sommarju eżekuttiv I - X Introduzzjoni 01 - 11 Importanza tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-UE 01 - 08 Rwoli u responsabbiltajiet 09 - 11 Ambitu u approċċ tal-awditjar 12 - 16 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1577630https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D372DAD0-F856-480D-86B5-40736E349DE5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special report 13/2022: Free movement in the EU during the COVID-19 pandemic - Limited scrutiny of internal border controls, and uncoordinated actions by Member States10899131/05/2022 18:04:3931/05/2022 18:04:39 Executive summary I-X Introduction 01-19 Freedom of movement for persons: a major EU achievement 01-04 The Schengen area 05-09 Internal border controls enforcing COVID-19 travel STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_136172660https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{692787B6-C02B-459F-9705-5396286F1F8D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport speċjali 13/2022: Moviment liberu fl-UE matul il-pandemija tal-COVID-19 - Skrutinju limitat tal-kontrolli fil-fruntieri interni, u azzjonijiet mhux ikkoordinati li jitwettqu mill-Istati Membri10909231/05/2022 19:13:5731/05/2022 19:13:57 Sommarju eżekuttiv I ‑ X Introduzzjoni 01 ‑ 19 Libertà tal-moviment tal-persuni: kisba kbira għall-UE 01 ‑ 04 Iż-żona Schengen 05 ‑ 09 Kontrolli fil-fruntieri interni li infurzaw STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1395610https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A3C46899-64CA-478B-815D-D85FC6EEBAE1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646