-->

 

 

Special Report 08/2021: Frontex’s support to external border management: not sufficiently effective to date9489603/06/2021 07:15:3903/06/2021 07:15:39 Executive summary I-XII Introduction 01-13 Audit scope and approach 14-20 Observations 21-84 There are shortfalls in information available to Frontex and in its activities to STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08227622760https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4BF21ECE-B520-453E-922B-097489E64442}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 08/2021: L appoġġ li l Frontex tagħti lill-ġestjoni tal fruntieri esterni: mhuwiex suffiċjentement effettiv sal-ġurnata tal lum9492103/06/2021 07:22:1903/06/2021 07:22:19 Sommarju eżekuttiv I-XII Introduzzjoni 01-13 Ambitu u approċċ tal-awditjar 14-20 Osservazzjonijiet 21-84 Hemm nuqqasijiet fl-informazzjoni disponibbli għall-Frontex u STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0844440https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{864AE771-E9EA-43B9-8FF9-2ED7DE59F5D9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 09/2021: Id-diżinformazzjoni taffettwa lill-UE: qed tiġi indirizzata iżda mhux mitigata33004/06/2021 05:59:5404/06/2021 05:59:54 Sommarju eżekuttiv I - IX Introduzzjoni 01 - 13 Ambitu u approċċ tal-awditjar 14 - 18 Osservazzjonijiet 19 - 107 Il-pjan ta’ azzjoni tal-UE kontra d-diżinformazzjoni kien STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0968680https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{0BD18AA6-D217-4A33-898A-8480638C5E3D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special Report 09/2021: Disinformation affecting the EU: tackled but not tamed9457502/06/2021 12:42:2002/06/2021 12:42:20 Executive summary I-IX Introduction 01-13 Audit scope and approach 14-18 Observations 19-107 The EU action plan against disinformation was relevant when drawn up, but incomplete STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_098518510https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{46DC6296-6DB8-49D0-9FDD-DA7E55F846AF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 10/2021: L-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-baġit tal-UE: wasal iż-żmien li l-kliem jissarraf f’azzjoni9737711/06/2021 12:43:5811/06/2021 12:43:58 Sommarju Eżekuttiv I-VI Introduzzjoni 01-14 Ugwaljanza bejn il-ġeneri u tkabbir ekonomiku 01-04 Integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri: mezz biex tinkiseb lugwaljanza bejn STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{04D12CAE-545B-4DB7-AD0F-AFB5DEF9B645}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special Report 10/2021: Gender mainstreaming in the EU budget: time to turn words into action9769511/06/2021 11:36:5211/06/2021 11:36:52 Executive summary I-VI Introduction 01-14 Gender equality and economic growth 01-04 Gender mainstreaming: a means of achieving gender equality 05-07 The EU’s commitment to STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10265217680https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C5ECC86D-BFBB-4124-A600-8076239D9499}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Our activities in 2020 - Annual Activity Report of the European Court of Auditors9504330/04/2021 11:13:5830/04/2021 11:13:58EN Our activities in 2020 Annual Activity Report of the European Court of Auditors EUROPEAN COURT OF AUDITORS02 EUROPEAN COURT OF AUDITORS 12, rue Alcide De Gasperi 1615 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR2011564480https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{30E2B9A2-058C-42B9-A63E-B4D66946CC33}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
L-attivitajiet li wettaqna fl-2020 - Rapport Annwali tal-Attività tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri9506003/05/2021 13:54:2403/05/2021 13:54:24MT L-attivitajiet li wettaqna fl-2020 Rapport Annwali tal-Attività tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri02 IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR202831770https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5CCC7B86-0197-47AA-A22F-601D9018FE36}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Financial year 2020 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)9509601/06/2021 12:19:0901/06/2021 12:19:09EN Financial year 2020 Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation) EUROPEAN COURT OF AUDITORS02 EUROPEAN COURT OF STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR20-SG7022790https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B831CB36-5056-40EC-AEAD-B33F80D15B18}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Sena finanzjarja 2020 - Rapport mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega (skont l-Artikolu 74(9) tar-Regolament Finanzjarju)9510603/06/2021 17:35:3103/06/2021 17:35:31MT Sena finanzjarja 2020 Rapport mill-uffiċjal talawtorizzazzjoni b’delega (skont l-Artikolu 74(9) tar-Regolament Finanzjarju)02 IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI 12, rue Alcide De STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR20-SG137730https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5AAD24F5-EEEF-4831-95FC-52379BA0C86D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646