-->

 

 

Opinion No 9/2020 accompanying the Commission’s proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism4388501/10/2020 09:00:0401/10/2020 09:00:04Introduction 01-06 The Union Civil Protection Mechanism 05-06 Our opinion on the proposed changes 07-32 Remarks on financial aspects 08-24 Adequacy of the overall budget increase STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_095213050https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{FE073547-1CD7-43EE-9C5D-826F09574D79}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special Report 21/2020: Control of State aid to financial institutions in the EU: in need of a fitness check3588128/09/2020 10:33:0228/09/2020 10:33:02 Executive summary I-X Introduction 01-16 State aid control under the TFEU 01-02 Judicial Review by the EU Courts 03-06 State aid to financial institutions – during and after the STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_219874680https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{551B3422-24CB-4125-A57D-95F3AF58F439}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 21/2020: Il-kontroll tal-għajnuna mill-Istat għall-istituzzjonijiet finanzjarji fl-UE: jeħtieġ li tiġi vverifikata l-idoneità tiegħu3590829/09/2020 06:58:0929/09/2020 06:58:09 Sommarju eżekuttiv I-X Introduzzjoni 01-16 Kontroll tal-għajnuna mill-Istat skont it-TFUE 01-02 Stħarriġ Ġudizzjarju mill-Qrati tal-UE 03-06 Għajnuna mill-Istat STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_211581010https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D7A7B161-6C64-41F2-965E-ACC2AB46A9C8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Opinion No 8/2020 on the Commission’s 2020/0100 (COD) proposal for a Regulation of the European Parliament and Council on the public sector loan facility under the Just Transition Mechanism10065130/09/2020 10:30:1730/09/2020 10:30:17Opinion No 8/2020 (pursuant to Articles 287(4) and 322(1)(a), TFEU) on the Commission’s 2020/0100 (COD) proposal for a Regulation of the European Parliament and Council on the STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_0814243410https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D03F7121-0816-45CB-B847-9B457F88991A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Opinjoni Nru 8/2020 dwar il-proposta 2020/0100 (COD) tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-faċilità ta’ self għas-settur pubbliku skont il-Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta10075605/10/2020 15:46:2305/10/2020 15:46:23Introduzzjoni 01-06 Kummenti ġenerali 07-11 Kummenti speċifiċi 12-22 Riskju relatat ma’ għotja mhux marbuta mal-ispejjeż 12 Addizzjonalità tal-istrument 13-14 Objettiv dwar STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_0858580https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4320D52B-4A4D-497F-9047-6507EFD2075F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special Report 20/2020: Combating child poverty – Better targeting of Commission support required3524028/09/2020 16:02:5428/09/2020 16:02:54 Executive summary I-XI Introduction 01-07 Audit scope and approach 08-13 Observations 14-90 The Recommendation was a positive initiative but its impact is difficult, if not STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_207512440https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{90D04EE8-5ADC-491B-B657-9AF4ADA3BE38}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 20/2020: Il-ġlieda kontra l-faqar fost it-tfal - Jinħtieġ immirar aħjar tal-appoġġ tal-Kummissjoni3531428/09/2020 13:46:4828/09/2020 13:46:48WerrejParagrafu Sommarju eżekuttiv I-XI Introduzzjoni 01-07 Ambitu u approċċ tal-awditjar 08-13 Osservazzjonijiet 14-90 Ir-Rakkomandazzjoni hija inizjattiva pożittiva iżda STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_20114500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{0F1AF3FF-A7FE-4FA1-8128-268C87CB1C6A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special Report 19/2020: Digitising European Industry: an ambitious initiative whose success depends on the continued commitment of the EU, governments and businesses1499421/09/2020 15:38:4521/09/2020 15:38:45 Executive summary I-VIII Introduction 01-18 From Industry 1.0 to 4.0 – Digitalising European Industry 01-07 EU policy and initiatives relating to the digitalisation of industry STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_193622610https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F6A2F5A3-EFCB-4F65-9761-1EAA4EDC7AF7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 19/2020: Id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea: inizjattiva ambizzjuża li ssuċċess tagħha jiddependi millimpenn kontinwu tal-UE, talgvernijiet u tan-negozji3379218/09/2020 11:17:4618/09/2020 11:17:46 Sommarju eżekuttiv I-VIII Introduzzjoni 01-18 Mill-Industrija 1.0 għall-Industrija 4.0 – Diġitalizzazzjoni talindustrija Ewropea 01-07 Politiki u inizjattivi tal-UE relatati STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_1979410https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8C3B0018-3701-40F9-BE68-7A4CC256CD1A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special Report 18/2020: The EU’s Emissions Trading System: free allocation of allowances needed better targeting3138317/09/2020 13:31:4017/09/2020 13:31:40 Executive summary I-VI Introduction 01-16 Audit scope and approach 17-20 Observations 21-53 Free allowances brought uncertain results when used as a modernisation instrument for STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_182251350https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F1558C99-504A-4D80-9300-E6F4E4B6E16C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646