-->

 

 

Special Report 03/2022: 5G roll-out in the EU: delays in deployment of networks with security issues remaining unresolved12229220/01/2022 08:47:1320/01/2022 08:47:13 Executive summary I-IX Introduction 01-16 Nature and importance of 5G 01-03 Security concerns 04-07 5G initiatives taken at EU level 08 Roles and responsibilities 09-10 Cost of 5G STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_036826820https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{E0E8DA5C-A71C-434B-9BF4-58CF1C0A77AE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 03/2022: Tnedija tal-5G fl-UE: dewmien fl-introduzzjoni tan-networks, u problemi ta’ sigurtà jibqgħu mhux solvuti12230319/01/2022 13:17:5519/01/2022 13:17:55 Sommarju eżekuttiv I - IX Introduzzjoni 01 - 16 Natura u importanza tal-5G 01 - 03 Tħassib dwar is-sigurtà 04 - 07 Inizjattivi dwar il-5G meħuda fil-livell tal-UE 08 Rwoli u STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_0371710https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{669A61C1-F8FF-4EF2-9062-2FAC9A616E0F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special Report 02/2022: Energy efficiency in enterprises - Some energy savings but weaknesses in planning and project selection12168705/01/2022 14:18:0705/01/2022 14:18:07 Executive summary I-XII Introduction 01-20 Energy efficiency in the EU 01-15 The role of the Commission and of the Member States 16-20 Audit scope and approach 21-33 Observations STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_02107710770https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4CB55C44-962C-4A34-BEF6-CAB6F1589CC4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 02/2022: Effiċjenza fl-enerġija fl-intrapriżi - Iffrankar tal-enerġija, iżda hemm dgħufijiet flippjanar u fl-għażla tal-proġetti12169611/01/2022 10:30:1411/01/2022 10:30:14 Sommarju eżekuttiv I - XII Introduzzjoni 01 - 20 L-effiċjenza fl-enerġija fl-UE 01 - 15 Ir-rwol tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri 16 - 20 Ambitu u approċċ tal-awditjar 21 - 33 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_023343340https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{0E40C702-DA62-4D78-857E-9DD2D70611BD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special Report 01/2022: EU support for the rule of law in the Western Balkans: despite efforts, fundamental problems persist12120103/01/2022 11:10:4203/01/2022 11:10:42 Executive summary I-VIII Introduction 01-17 The Western Balkans 04-08 EU support for the rule of law in the Western Balkans 09-17 Audit scope and approach 18-23 Observations 24-70 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_01234413990https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5AD76A51-4F51-480B-8F07-4D1661619D27}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 01/2022: L-appoġġ mogħti mill-UE għall-istattad-dritt fil-Balkani tal-Punent: Minkejja l-isforzi li saru, jippersistu problemi fundamentali12121103/01/2022 13:05:5703/01/2022 13:05:57L-appoġġ mogħti mill-UE għall-istat tad-dritt fil-Balkani tal-Punent Sommarju eżekuttiv I - VIII Introduzzjoni 01 - 17 Il-Balkani tal-Punent 04 - 08 L-appoġġ mogħti mill-UE STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_014894380https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AC6433D9-4A68-4A7D-949A-071B55ACE5FB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special Report 27/2021: EU Support to tourism - Need for a fresh strategic orientation and a better funding approach11701901/12/2021 14:01:4901/12/2021 14:01:49 Executive summary I-VI Introduction 01-21 Relevance of tourism in the EU 01-05 Legal and institutional framework 06-10 Impact of the COVID-19 pandemic on the EU tourism sector STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_2723765180https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{45800B04-956C-4BE6-9B2E-2E76CEC5B843}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 27/2021: Appoġġ mill-UE lit-turiżmu: Ħtieġa għal orjentazzjoni strateġika ġdida u approċċ ta’ finanzjament aħjar11705609/12/2021 10:16:3109/12/2021 10:16:31 Sommarju eżekuttiv I - VI Introduzzjoni 01 - 21 Rilevanza tat-turiżmu fl-UE 01 - 05 Qafas legali u istituzzjonali 06 - 10 L-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 fuq is-settur STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_2713872370https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6D11CF32-83E3-4734-A184-F3375C9AADC1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 25/2021: L-appoġġ tal-FSE għall-ġlieda kontral-qgħad fit-tul: Jeħtieġ li l-miżuri jkunu mmirati, imfassla u mmonitorjati aħjar10309612/01/2022 06:59:2612/01/2022 06:59:26 Sommarju eżekuttiv I - IX Introduzzjoni 01 - 29 Qgħad fit-tul: problema persistenti fis-swieq tax-xogħol ta’ xi Stati Membri 01 - 08 Inizjattivi tal-UE fil-qasam tal-politiki dwar STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_2568680https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{994E08F0-C73E-4667-8CA8-794B7F568DFE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special Report 25/2021: ESF support to combat long-term unemployment: Measures need to be better targeted, tailored and monitored11594813/12/2021 13:20:0913/12/2021 13:20:09 Executive summary I-IX Introduction 01-29 Long-term unemployment: a persistent problem in the labour markets of some Member States 01-08 EU initiatives in the area of employment STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_2548162540https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{DF1C64C3-F732-4549-B1F7-613C2FDD2CEA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646