-->

 

 

Special report 06/2023: Conflict of interest in EU cohesion and agricultural spending3630923/02/2023 16:29:2423/02/2023 16:29:24Framework in place but gaps in transparency Executive summary I-VI Introduction 01-13 Conflicts of interest and the EU budget 01-06 Conflicts of interest and shared management STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR-2023-06108010800https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{9079BB74-535D-4EFD-A7F5-7772BE78D8A7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 06/2023: Il-kunflitt ta’ interess fl-infiq fl-oqsma tal-koeżjoni u tal-agrikoltura tal-UE3814027/02/2023 10:58:0427/02/2023 10:58:04Hemm qafas fis-seħħ iżda jeżistu lakuni fil-miżuri ta’ trasparenza u ta’ identifikazzjoni Sommarju eżekuttiv I ‑ VI Introduzzjoni 01 ‑ 13 Il-kunflitti ta’ interess u l-baġit tal-UE STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR-2023-0698980https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AC544020-3DAE-4369-B647-62D34097AF54}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special report 07/2023: Design of the Commission’s control system for the RRF1645714/03/2023 15:07:3914/03/2023 15:07:39Assurance and accountability gap remains at EU level in the new delivery model, despite extensive work being planned Executive summary I-VII Introduction 01-16 The RRF in brief STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR-2023-07254112550https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{950A6EA4-4F62-4FDE-99E3-3259842061A5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special report 05/2023: The EU’s financial landscape – A patchwork construction requiring further simplification and accountability1623410/02/2023 09:09:0310/02/2023 09:09:03 Executive summary I-VIII Introduction 01-20 The development of the EU’s financial landscape 01-13 The EU’s current financial landscape 14-20 Audit scope and approach 21-25 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_0514683910https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B106A7CA-3C54-414A-932F-189480B38356}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 05/2023: Ix-xenarju finanzjarju tal-UE – Struttura frammentata li teħtieġ aktar simplifikazzjoni u obbligu ta’ rendikont1629116/02/2023 09:30:0216/02/2023 09:30:02 Sommarju eżekuttiv I ‑ VIII Introduzzjoni 01 ‑ 20 L-iżvilupp tax-xenarju finanzjarju tal-UE 01 ‑ 13 Ix-xenarju finanzjarju attwali tal-UE 14 ‑ 20 Ambitu u approċċ tal-awditjar 21 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_05184900https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C9373E84-596F-404B-B56E-62D80CA42961}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special report 04/2023: The Global Climate Change Alliance(+) – Achievements fell short of ambitions1690531/01/2023 14:49:4631/01/2023 14:49:46 Executive summary I-X Introduction 01-12 Climate change disproportionately affects developing countries 01-02 The Global Climate Change Alliance aimed to help the poor developing STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_0414702710https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B43E5D3D-F4A6-47D6-9622-09B3E243CA9A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 04/2023: L-Alleanza Globali Kontra t-Tibdil fil-Klima(+) – Il-kisbiet ma laħqux l-ambizzjonijiet1693207/02/2023 15:29:0407/02/2023 15:29:04 Sommarju eżekuttiv I ‑ X Introduzzjoni 01 ‑ 12 It-tibdil fil-klima jolqot b’mod sproporzjonat lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw 01 ‑ 02 L-Alleanza Globali Kontra t-Tibdil fil-Klima STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_04243770https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{E3231012-49BF-4C23-BE08-C7E36B401A26}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Opinjoni 01/2023 (skont l-Artikolu 287(4), TFUE) dwar il-proposta tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew għal emendatal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Prosekuturi Delegati Ewropejbil-ħsieb li tiġi aġġustata r-rimunerazzjoni bażi tagħhom1276206/03/2023 13:40:1006/03/2023 13:40:10 Introduzzjoni 01 ‑ 03 Kummenti ġenerali 04 Kummenti speċifiċi 05 ‑ 08 Rekwiżiti baġitarji 05 Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP-23-0174390https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{3104B5FA-0882-4DFB-85ED-D61233B24172}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Opinion 01/2023 (pursuant to Article 287(4), TFEU) concerning the European Public Prosecutor’s Office proposal for an amendment to the Conditions of Employment of the European Delegated Prosecutors with a view to adjusting their base remuneration1577706/02/2023 15:13:1506/02/2023 15:13:15Introduction 01-03 General comments 04 Specific comments 05-08 Budgetary requirements 05-07 Tax rebate 08 Concluding remarks 09 THE COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN UNION STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP-23-011671630https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C317B0C5-FC37-4DD4-95E8-D355F9FBE96C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 02/2023: L-adattament tar-regoli tal-politika ta' koeżjoni biex jirrispondu għall-COVID-191662023/01/2023 09:32:0223/01/2023 09:32:02Il-fondi jintużaw b'mod aktar flessibbli, iżda hija meħtieġa riflessjoni dwar il-politika ta' koeżjoni bħala għodda ta' reazzjoni għall-kriżijiet STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_02265260https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D9B82F5C-3B1D-42AE-AD16-BCE9F399EE59}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646