-->

 

 

Special Report 04/2021: Customs controls: insufficient harmonisation hampers EU financial interests9403124/03/2021 13:58:3724/03/2021 13:58:37Customs controls: insufficient harmonisation hampers EU financial interests In order to preserve this information from disclosure and considering the classification of documents STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_04107110710https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5E03C06E-DAEF-4B5F-8A42-38A2860680D3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 04/2021: Kontrolli doganali: armonizzazzjoni insuffiċjenti tfixkel l-interessi finanzjarji tal-UE9404726/03/2021 10:05:0726/03/2021 10:05:07Sabiex din l-informazzjoni tiġi mħarsa mid-divulgazzjoni, u fid-dawl talklassifikazzjoni tad-dokumenti li minnhom ġejja din l-informazzjoni, ċerti dettalji u referenzi mhumiex STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0463630https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{08FCC585-63F2-4CAF-8883-B9B56B2FC9C4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Opinjoni Nru 1/2021 (skont l-Artikolu 322, TFUE) dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r- Riżerva ta’ Aġġustament għall-Brexit1659322/03/2021 10:10:4222/03/2021 10:10:42Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 322 tiegħu Wara li kkunsidrat it-talbiet li saru mill-Parlament u mill-Kunsill STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_01159860https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C06AF7B6-E805-403A-9B25-5F90B32DE01B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Opinion No 1/2021 (pursuant to Article 322, TFEU) concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Brexit Adjustment Reserve9368322/03/2021 10:11:0222/03/2021 10:11:02EN 23.3.2021 Official Journal of the European Union C 101/1 THE COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN UNION Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_0116963270https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{2D6D2A74-CCBB-48B0-AE5C-57B6E77BCE25}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special Report 03/2021: Exchanging tax information in the EU: solid foundation, cracks in the implementation11721822/01/2021 06:23:3722/01/2021 06:23:37 Executive summary I-X Introduction 01-13 EU action 05-09 Directive on Administrative Cooperation 10-13 Audit scope and approach 14-21 Commission 17-18 Member States 19-21 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0322333040https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{73F14EB5-DBE1-4FCB-A8EB-D38FD180BDDD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 03/2021: L-iskambju ta’ informazzjoni dwar it-taxxa fl-UE: sies sod, xquq fl-implimentazzjoni11723322/01/2021 09:21:2422/01/2021 09:21:24 Sommarju eżekuttiv I-X Introduzzjoni 01-13 Azzjoni tal-UE 05-09 Direttiva dwar il-Kooperazzjoni Amministrattiva 10-13 Ambitu u approċċ tal-awditjar 14-21 Il-Kummissjoni 17-18 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_03198190https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6F077953-0603-4E11-B4D9-6B94DC4105C7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 02/2021: Għajnuna umanitarja li tingħata mill-UE għall-edukazzjoni: tgħin lit-tfal fil-bżonn, iżda jenħtieġ li tkun fuq żmien itwal u tilħaq aktar bniet9743618/01/2021 14:09:1918/01/2021 14:09:19Sommarju eżekuttiv I-X Introduzzjoni 01-12 L-edukazzjoni hija prijorità għal miljuni ta’ tfal li ma jattendux skola, f’żoni milquta minn kriżi 01-04 Dan l-aħħar, il-Kummissjoni STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_02167150https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{06C72C66-765C-4999-B218-8251BFBF7DAE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special Report 02/2021: EU humanitarian aid for education: helps children in need, but should be longer-term and reach more girls9764915/01/2021 14:10:0915/01/2021 14:10:09 I-X 01-12 01-04 05-12 13-17 18-66 18-40 21-23 24-25 26-27 28-34 35-40 41-66 44-51 52-58 59-66 67-71 Executive summary Introduction Education is a priority for millions of STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0214602600https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A0787789-5490-4B84-AAD3-AFEA0B4DF2CF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Special Report 01/2021: Resolution planning in the Single Resolution Mechanism11614908/01/2021 11:06:2108/01/2021 11:06:21 Executive summary I-XI Introduction 01-16 Single Resolution Mechanism - background 01-04 Cooperation under the Single Resolution Mechanism 05-16 The role of the SRB and the NRAs STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0112682920https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AC896A3D-5C4B-4C0D-92AC-8BB2EC810591}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646
Rapport Speċjali 01/2021: Ippjanar tar riżoluzzjonijiet fil Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni11616406/01/2021 13:29:2106/01/2021 13:29:21 Sommarju eżekuttiv I-XI Introduzzjoni 01-16 Il-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni -sfond 01-04 Kooperazzjoni taħt il-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni 05-16 Ir-rwol tal-SRB u STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_01150200https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AC64414A-6F16-4BCE-96BD-3FCD5AA511BB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4646