-->

Kwistjonijiet tat Taxxa

 

Is Sottokumitat FISC u l QEA jikkondividu missjoni komuni: li jaħdmu lejn UE trasparenti u li tħaddan l obbligu ta’ rendikont finanzjarju fejn l interessi finanzjarji taċ-ċittadini jiġu ssalvagwardjati. Tassazzjoni ġusta u effettiva fis suq uniku kollu żżid iċ-ċertezza għall kontribwenti u ssaħħaħ l investiment u l kompetizzjoni.

Bħala l awdituri tal UE, aħna nħarsu ’l quddiem sabiex ngħinu biex jiġu indirizzati l isfidi ewlenin li l UE tiffaċċja, inkluż fil qasam ta’ kwistjonijiet relatati mat taxxa.