Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Speciaal verslag nr. 11/2015: Worden de partnerschapsovereenkomsten inzake visserij goed  beheerd door de Commissie?

Dutch icpdf.png 3 MB
20-10-2015

De Europese Unie (EU) onderhandelt over overeenkomsten met kuststaten om vangstrechten te verkrijgen voor schepen van de EU en ter ondersteuning van het bestuur en de duurzame ontwikkeling van de lokale visserijsector. De Rekenkamer heeft geconcludeerd dat deze overeenkomsten door de Europese Commissie over het algemeen goed werden beheerd, maar dat er nog enkele verbeteringen nodig zijn. De hoeveelheden vis waarover met de kuststaten was onderhandeld, waren regelmatig groter dan die welke daadwerkelijk door de EU‑vloot werden gevangen, waardoor de overeenkomsten voor de EU naar verhouding duurder uitvielen dan verwacht. Het toezicht op de vangstgegevens en de vergunningsprocedure waren onvoldoende betrouwbaar en voor de steun die werd geboden voor de duurzame ontwikkeling van de lokale visserijsector waren duidelijker subsidiabiliteitsvoorwaarden nodig en een betere coördinatie en consistentie met andere EU‑ontwikkelingssteun.