Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Speciaal verslag nr. 14/2015: Biedt de ACS-investeringsfaciliteit toegevoegde waarde?

Dutch icpdf.png 572 KB
17-11-2015

De door de EIB beheerde ACS‑investeringsfaciliteit is een risicodragend roterend fonds dat particuliere en commercieel geleide publieke entiteiten ondersteunt in de Groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan. Zij verschaft financiering op middellange tot lange termijn door middel van verschillende financiële instrumenten en is gericht op duurzame economische, sociale en milieuvoordelen.

De Rekenkamer concludeert dat de investeringsfaciliteit waarde toevoegt en dat haar verrichtingen in het algemeen in overeenstemming zijn met de ontwikkelingssamenwerking van de EU met ACS‑landen. De contractuele verplichting om de eindbegunstigden te informeren over financiering door de EIB/investeringsfaciliteit wordt echter niet altijd nagekomen en de technische bijstand is niet altijd gericht op kleine en middelgrote ondernemingen.