Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag nr. 9/2016: EU-uitgaven voor externe migratie in de buurlanden in het oosten en in het zuidelijke Middellandse Zeegebied tot 2014

Dutch icpdf.png 2 MB
17-03-2016

Dit verslag betreft de twee belangrijkste financieringsinstrumenten (TPMA en ENPI) van de externe dimensie van het gemeenschappelijk migratiebeleid van de EU dat is gericht op een doeltreffend beheer van de migratiestromen, in samenwerking met de landen van herkomst en doorreis. In dit verslag wordt onderzocht of de uitgaven van de beide instrumenten duidelijke doelstellingen hadden en of deze doeltreffend en goed gecoördineerd waren. Wij hebben geconstateerd dat de instrumenten geen duidelijke strategie boden waarmee hun bijdrage tot de doelstellingen kan worden vastgesteld; het is derhalve onduidelijk wat daarmee dient te worden bereikt op EU-niveau. Het was vaak moeilijk om de met EU-uitgaven behaalde resultaten te meten en de bijdrage van migratie tot ontwikkeling was moeilijk te beoordelen. Het beleid wordt gekenmerkt door een complexe bestuursstructuur, ontoereikende coördinatie en het ontbreken van een financieringsoverzicht waarin wordt gespecificeerd wie - de Commissie of de lidstaten - wat financiert.