Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag nr. 07/2016:   Het wereldwijde gebouwenbeheer van de Europese Dienst voor extern optreden

Dutch icpdf.png 1 MB
28-04-2016

​De Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) voorziet in kantoorgebouwen voor EU-personeel en in ambtswoningen voor delegatiehoofden in ongeveer 140 delegaties over de hele wereld. In dit verslag onderzoekt de Rekenkamer of de gebouwen beantwoorden aan de behoeften van de EDEO en of ze waar voor het geld bieden. Zij concludeert dat de gebouwen in het algemeen voldoen aan de behoeften van de EDEO maar dat de kosten-batenverhouding in sommige gevallen niet optimaal is: de meeste kantoren zijn te groot, de EDEO heeft gebouwen in eigendom die hij niet langer gebruikt en de lasten die in rekening worden gebracht aan bepaalde organisaties die ruimte in delegatiegebouwen huren, dekken de kosten niet volledig. Bij de controle worden de oorzaken van deze tekortkomingen onderzocht en worden aanbevelingen gedaan om de systemen te versterken, met name in het licht van de plannen van de EDEO om te gaan investeren in gebouwen door ze te kopen in plaats van te huren.