Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag nr. 21/2016: Pretoetredingssteun van de EU voor het versterken van de bestuurlijke capaciteit in de westelijke Balkan: een metacontrole

Dutch icpdf.png 1 MB
13-09-2016

Het EU-uitbreidingsbeleid voor de westelijke Balkan was gericht op zes Europese landen die in het verleden zijn getroffen door ernstige etnische, politieke en economische conflicten en die toetreding tot de EU nastreven.

De Rekenkamer beoordeelde of het beheer van het IPA in de westelijke Balkan door de Commissie op de belangrijke gebieden rechtsstatelijkheid en openbaar bestuur doeltreffend was en daadwerkelijk bijdroeg tot het versterken van de bestuurlijke capaciteit in de regio. Daarnaast evalueerde de Rekenkamer de resultaten van de politieke dialoog tussen de EU en de westelijke Balkan inzake de versterking van de bestuurlijke capaciteit.