Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag nr. 32/2016: EU-bijstand aan Oekraïne

Dutch icpdf.png 847 KB
07-12-2016

In dit verslag onderzoekt de Rekenkamer of de bijstand van de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden gedurende de periode 2007 2015 doeltreffend was in het ondersteunen van de omvorming van Oekraïne tot een goed bestuurde staat op het gebied van beheer van de overheidsfinanciën en corruptiebestrijding, alsmede in de gassector.

In het algemeen was de EU-bijstand aan Oekraïne gedeeltelijk doeltreffend op deze drie gebieden. Tot 2014 had de EU-bijstand een beperkte impact. Ondanks de nieuwe impuls die de hervormingen sinds 2014 hebben gekregen, blijven de tot dusver behaalde resultaten kwetsbaar. In dit verslag worden vijf aanbevelingen ter verbetering van de EU-bijstand uiteengezet.