Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag nr. 01/2018: Gezamenlijke ondersteuning van projecten in de Europese regio’s (Jaspers) - tijd voor een meer doelgerichte aanwending

Dutch icpdf.png 1 MB
11-01-2018

In 2006 heeft de Europese Commissie samen met de Europese Investeringsbank een nieuw initiatief opgezet, bekend als de “Gezamenlijke ondersteuning van projecten in de Europese regio’s” (Joint Assistance to Support Projects in European Regions, Jaspers). Het belangrijkste doel ervan was te voorzien in onafhankelijk gratis advies aan de lidstaten die in 2004 of daarna zijn toegetreden tot de EU om hen te helpen met de voorbereiding van hoogwaardige “grote projecten”. Wij constateerden tekortkomingen in de definitie van de belangrijkste doelstellingen, rollen en verantwoordelijkheden in het kader van het Jaspers-initiatief, waardoor de verantwoordingsplicht in het gedrang kwam. Er waren ook aanzienlijke gebreken in de opzet van de nieuwe functie voor de onafhankelijke kwaliteitsevaluatie, wat leidt tot een hoog risico op een gebrek aan onpartijdigheid. Hoewel het Jaspers-initiatief heeft bijgedragen tot een snellere goedkeuring van projecten en een betere kwaliteit van de projectdocumentatie die daaraan ten grondslag ligt, heeft het over het algemeen de absorptie van EU-middelen niet kunnen beïnvloeden. De impact ervan op de bestuurlijke capaciteit leidde nog niet tot een grotere onafhankelijkheid van de Jaspers-bijstand. In combinatie met aanzienlijke tekortkomingen in de planning, monitoring en evaluatie van de Jaspers-activiteiten brachten de geconstateerde zwakke punten een bedreiging voor de succesvolle werking van het initiatief in gevaar, met name op het vlak van doelmatigheid en doeltreffendheid.