Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag nr. 13/2018: Aanpak van radicalisering die tot terrorisme leidt: de Commissie kwam tegemoet aan de behoeften van de lidstaten, maar de coördinatie en evaluatie vertoonden enkele tekortkomingen

Dutch icpdf.png 2 MB
29-05-2018

Radicalisering is het verschijnsel dat mensen zich ideeën eigen maken die hen ertoe kunnen brengen terreurdaden te plegen. De Commissie ondersteunt de inspanningen van de lidstaten om radicalisering aan te pakken, bijvoorbeeld door de uitwisseling van goede praktijken. Daarbij put zij uit een breed scala aan EU-middelen. Wij hebben onderzocht of de Commissie haar ondersteuning goed beheerde. Wij constateerden dat de Commissie tegemoetkwam aan de behoeften van de lidstaten en de samenwerking bevorderde door middel van relevante initiatieven zoals het Netwerk voor voorlichting over radicalisering. Er was echter sprake van enkele tekortkomingen in de algemene coördinatie van maatregelen voor de aanpak van radicalisering door de Commissie en in haar kader voor de evaluatie van de doeltreffendheid van haar ondersteuning. Daarom doen we een aantal aanbevelingen ter verbetering van de coördinatie door de Commissie zodat zij potentiële synergieën zo goed mogelijk kan benutten, en ter verbetering van het kader voor de beoordeling van resultaten.