EU audit in brief|7fec41b4-43aa-486a-a6ee-f45f8005560f;Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

2017 De EU-controle in het kort

Dutch icpdf.png 2 MB
04-10-2018

Toelichting bij “De EU-controle 2017 in het kort”

“De EU-controle 2017 in het kort” biedt een overzicht van onze jaarverslagen 2017, waarin we onze betrouwbaarheidsverklaring presenteren over de betrouwbaarheid van de rekeningen en over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen daarbij. Ook worden onze belangrijkste bevindingen inzake de ontvangsten en de belangrijkste uitgavengebieden in het kader van de EU-begroting en de Europese Ontwikkelingsfondsen erin uiteengezet, alsmede onze bevindingen met betrekking tot het begrotings- en financieel beheer, het gebruik van informatie over prestaties en de follow-up van eerdere aanbevelingen.

De volledige tekst van de verslagen is te vinden op www.eca.europa.eu of in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De Europese Rekenkamer (ERK) is de onafhankelijke extern controleur van de EU. We waarschuwen voor risico’s, verschaffen zekerheid, wijzen op tekortkomingen en goede praktijken en geven EU-beleidsmakers en -wetgevers advies over de wijze waarop ze EU-beleid en -programma’s beter kunnen beheren. Door middel van ons werk zorgen we dat de EU-burgers weten hoe hun geld wordt uitgegeven.