Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag nr. 35/2018: Transparantie van door ngo’s uitgevoerde EU-middelen: meer inspanningen nodig

Dutch icpdf.png 2 MB
18-12-2018

Niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) zijn belangrijke actoren bij de uitvoering van de EU-begroting. In de periode 2014 2017 legde de Commissie naar schatting 11,3 miljard EUR aan middelen vast die de ngo’s op veel verschillende EU-beleidsterreinen moesten uitvoeren. Tijdens de controle onderzochten wij de transparantie van de EU-middelen die door ngo’s waren uitgevoerd waarbij wij onze aandacht in het bijzonder richtten op extern optreden, het grootste beleidsterrein waarop EU-middelen door ngo’s worden uitgevoerd. We constateerden dat de aanmerking door de Commissie van entiteiten als ngo in haar systemen niet betrouwbaar is We beoordeelden de selectie door de Commissie van door ngo’s geleide projecten over het algemeen als transparant. Bij sommige van de gecontroleerde VN-organen waren de selectieprocessen van ngo’s echter niet transparant. De Commissie verzamelt en controleert niet altijd uitgebreide informatie over alle ondersteunde ngo’s. De informatie over door ngo’s uitgevoerde EU-middelen wordt in verschillende systemen gepubliceerd, maar de openbaar gemaakte informatie is beperkt. We concluderen dat de Commissie niet voldoende transparant was met betrekking tot de uitvoering van EU-middelen door ngo’s en dat er meer inspanningen vereist zijn om dit te verbeteren. Verder hebben we een aantal aanbevelingen geformuleerd ter verbetering van de transparantie van de door ngo’s uitgevoerde EU-middelen.