Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag nr. 01/2019: Bestrijding van fraude in verband met EU-uitgaven: maatregelen zijn nodig

Dutch icpdf.png 3 MB
10-01-2019

De bescherming van de financiële belangen van de EU tegen fraude is een essentiële verantwoordelijkheid van de Commissie. De directoraten-generaal van de Commissie, de uitvoerende agentschappen en het Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) werken samen met een groot aantal andere organisaties, waaronder autoriteiten in de lidstaten en het toekomstige Europees Openbaar Ministerie (EOM).

In het kader van deze controle beoordeelden we of de Commissie het risico op frauduleuze activiteiten die de EU-begroting schaden naar behoren beheert. Wij constateerden dat de Commissie niet beschikt over complete en vergelijkbare gegevens over de omvang van opgespoorde fraude met EU-uitgaven. Daarnaast heeft ze tot nu toe geen beoordeling van niet-opgespoorde fraude uitgevoerd of een gedetailleerde analyse verricht van de redenen waarom economische actoren zich inlaten met frauduleuze activiteiten. Dit beperkt de praktische waarde en de doeltreffendheid van de strategische plannen van de Commissie om de financiële belangen van de EU te beschermen tegen fraude.

Het huidige systeem, waarbij het administratieve onderzoek van OLAF naar vermoedelijke fraude wordt gevolgd door een strafrechtelijk onderzoek op nationaal niveau, neemt in een aanzienlijk aantal gevallen veel tijd in beslag en hierdoor verminderen de kansen om het tot vervolging te laten komen. Bovendien bevatten de eindverslagen van OLAF vaak niet voldoende informatie om de terugvordering van ten onrechte uitbetaalde middelen in te leiden. Minder dan de helft van de OLAF-onderzoeken hebben geleid tot vervolging van vermoedelijke fraudeurs en tot terugvordering van minder dan een derde van ten onrechte betaalde EU-middelen.