Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag nr. 04/2019: Het controlesysteem voor biologische producten is verbeterd, maar er blijven enkele uitdagingen bestaan

Dutch icpdf.png 2 MB
14-03-2019

Sinds 1991 beschikt de EU over een controlesysteem inzake de productie, verwerking, distributie en invoer van biologische producten. Het is erop gericht consumenten het vertrouwen te geven dat voorschriften inzake biologische productie zijn toegepast in elk stadium van de toeleveringsketen. De biologische sector in de EU is de afgelopen jaren snel ontwikkeld. We gaven follow-up aan ons in juni 2012 gepubliceerde Speciaal verslag nr. 9/2012 en constateerden dat het controlesysteem was verbeterd. Onze aanbevelingen waren over het algemeen uitgevoerd, maar er bleven enkele uitdagingen bestaan. We doen aanbevelingen om de overgebleven tekortkomingen die we vaststelden in de lidstaten op het gebied van EU-producten aan te pakken, het toezicht op ingevoerde biologische producten te verbeteren door middel van betere samenwerking en meer volledige traceerbaarheidscontroles te verrichten.