EU audit in brief|7fec41b4-43aa-486a-a6ee-f45f8005560f;Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

2018 De EU-controle in het kort

Dutch icpdf.png 9 MB
08-10-2019

Voorwoord bij “De EU-controle 2018 in het kort”

In “De EU-controle 2018 in het kort” wordt een overzicht gegeven van onze jaarverslagen betreffende 2018 over de algemene EU-begroting en over het Europees Ontwikkelingsfonds, waarin we onze betrouwbaarheidsverklaring presenteren over de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. Hierin worden ook onze belangrijkste bevindingen uiteengezet in verband met ontvangsten en de belangrijkste uitgaventerreinen in het kader van de EU-begroting en het Europees Ontwikkelingsfonds, alsook bevindingen met betrekking tot begrotings- en financieel beheer, het gebruik van informatie over prestaties en een follow-up van onze voorgaande aanbevelingen.

De volledige tekst van de verslagen is te vinden op www.eca.europa.eu of in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De Europese Rekenkamer (ERK) is de onafhankelijke extern controleur van de EU. We waarschuwen voor risico’s, verschaffen zekerheid, wijzen op tekortkomingen en goede praktijken en geven EU-beleidsmakers en -wetgevers advies over de wijze waarop ze EU-beleid en -programma’s beter kunnen beheren. Door middel van ons werk zorgen we ervoor dat EU-burgers weten hoe hun geld wordt uitgegeven.