Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag nr. 13/2019: De ethische kaders van de gecontroleerde EU-instellingen: ruimte voor verbetering

Dutch icpdf.png 2 MB
19-07-2019

In dit speciaal verslag beoordeelden we of de ethische kaders van het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie, de Europese Raad en de Europese Commissie goed waren verankerd. We namen het personeel op alle niveaus en de leden onder de loep en analyseerden door middel van een enquête in hoeverre het personeel van de instellingen bekend was met het ethisch kader. De toepassing van de ethische kaders in de gecontroleerde instellingen maakte geen deel uit van de controle.

We concludeerden dat de gecontroleerde instellingen grotendeels adequate ethische kaders hadden vastgesteld, maar dat er ruimte voor verbetering was. We constateerden dat er geen gemeenschappelijk ethisch EU-kader bestaat dat van toepassing is op de werkzaamheden van de vertegenwoordigers van lidstaten in de Raad.

Bij onze controle werden naast tekortkomingen en gebieden waarop de ethische kaders zouden moeten worden geharmoniseerd, tevens voorbeelden van goede praktijken vastgesteld. De gecontroleerde instellingen moeten hun ethische kaders verbeteren, samenwerken en verdere inspanningen leveren om goede praktijken inzake ethische kwesties te harmoniseren en te delen, en de bekendheid en het beeld van het ethisch kader en de ethische cultuur bij het personeel verbeteren.