Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Evaluatie nr. 09/2019: Europese defensie

Dutch icpdf.png 2 MB
12-09-2019

Defensie is een specifiek terrein dat centraal staat bij de nationale soevereiniteit van de lidstaten. Tot voor kort waren de activiteiten op het gebied van defensie op EU-niveau beperkt. Als antwoord op een uitdagende nieuwe mondiale omgeving heeft de EU echter nieuwe initiatieven in verband met defensie genomen om de samenwerking tussen de lidstaten te verbeteren. Hierdoor is defensie duidelijk in beeld gekomen bij de ERK, nu de aanzienlijke en snelle

uitbreiding van de middelen in verband met de nieuwe ambities en initiatieven van de EU prestatierisico’s met zich meebrengt. De ERK heeft derhalve deze evaluatie opgesteld die geen controle vormt, maar een analytische evaluatie is op basis van een onderzoek van publicaties over het onderwerp en gesprekken met personeel van de EU en overige instellingen en organen. Het is met name gericht op i) het wettelijke, institutionele en financiële kader op het gebied van defensie, en ii) de stand van zaken wat betreft de defensievermogens en -industrieën van de lidstaten. Deze evaluatie heeft als doel de huidige defensiesamenwerking in de EU te bekijken en te wijzen op enkele van de belangrijkste risico’s die gepaard gaan met het nieuwe ambitieniveau van de Unie en de aan defensie gerelateerde initiatieven die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld.

Bijdragen tot een betere defensiecapaciteit in Europa houdt in dat verder moet worden gegaan dan woorden, en vereist een doeltreffende uitvoering van echte initiatieven, met het oog op de ondersteuning van een concurrerende Europese defensie-industrie en de versterking van de militaire vermogens van de lidstaten in volledige complementariteit met de NAVO. Het succes en de toekomst van de EU op het gebied van defensie hangt uiteindelijk volledig af van de politieke wil van de lidstaten, aangezien zij de centrale rol spelen in de Europese defensie-architectuur.