Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag nr. 16/2019: Europese milieu-economische rekeningen: het nut voor beleidsmakers kan worden vergroot

Dutch icpdf.png 2 MB
10-10-2019

De Europese milieu-economische rekeningen (EEEA) vormen een belangrijke bron van gegevens voor de monitoring en evaluatie van milieubeleidsmaatregelen, zoals het zevende milieuactieprogramma, en van de geboekte vooruitgang in de richting van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De EEEA vormen een statistisch kader dat bestaat uit een uitgebreide reeks tabellen en rekeningen die de samenhang tussen het milieu en de EU-economie beschrijven.

Wij controleerden of de Commissie de EEEA goed heeft ingevoerd, beheerd en gebruikt. Uit onze controle bleek dat de EEEA-modules niet ten volle werden benut voor het monitoren van essentiële milieubeleidsmaatregelen. Op basis van onze bevindingen bevelen wij aan dat de Commissie verbeteringen doorvoert in het strategisch kader voor EEEA-gegevens, de relevantie van EEEA-modules voor milieubeleidsvorming en de actualiteit van EEEA-gegevens.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.