Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag nr. 17/2019: Centraal beheerde EU-interventies voor durfkapitaal: meer sturing nodig

Dutch icpdf.png 2 MB
24-10-2019

De EU verstrekt geld aan durfkapitaalfondsen voor investeringen in hoofdzakelijk startende bedrijven en innovatieve opkomende bedrijven. Bij deze controle werden zes centraal beheerde interventies beoordeeld die sinds 1998 worden uitgevoerd. Het EIF beheert deze interventies namens de Commissie. We stelden vast dat de Commissie haar financiële steun in de loop der jaren had uitgebreid zonder een volledige beoordeling van de marktbehoeften of de absorptiecapaciteit te maken. Haar investeringsstrategie was niet alomvattend, en minder ontwikkelde durfkapitaalmarkten hadden hier weinig profijt van. De procedures van het EIF moeten ook worden gestroomlijnd en verbeterd.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.