Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag nr. 24/2019: Asiel, herplaatsing en terugkeer van migranten: tijd om de inspanningen op te voeren en de kloof tussen doelstellingen en resultaten te dichten

Dutch icpdf.png 5 MB
13-11-2019

In deze controle hebben we beoordeeld of de doelstellingen van de door de EU gefinancierde steunmaatregelen voor Griekenland en Italië werden behaald en of de asiel- en terugkeerprocedures doeltreffend en snel waren. Bovendien beoordeelden we of de streefdoelen en doelstelling van de tijdelijke noodregelingen voor herplaatsing werden behaald. We concluderen dat er verschillen bestaan tussen de doelstellingen van de EU-steun en de behaalde resultaten. De streefdoelen van de noodregelingen voor herplaatsing werden niet behaald. Hoewel de capaciteiten van de Griekse en Italiaanse autoriteiten zijn toegenomen, is de uitvoering van de asielprocedures nog steeds onderhevig aan lange verwerkingstijden en knelpunten. Net als in de rest van de EU keren vanuit Griekenland en Italië weinig migranten terug, om de in dit verslag vastgestelde redenen.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.