Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag nr. 21/2019: De bestrijding van antimicrobiële resistentie: vooruitgang in de dierlijke sector, maar deze bedreiging voor de gezondheid blijft een uitdaging voor de EU

Dutch icpdf.png 4 MB
15-11-2019

Antimicrobiële resistentie (AMR) vormt een steeds groter gevaar voor de mondiale volksgezondheid. De EU volgt een "één gezondheid”-benadering voor het probleem, rekening houdend met de menselijke gezondheid en veterinaire en milieukwesties. We onderzochten hoe de Commissie en relevante EU-agentschappen hun steun aan de lidstaten en het door de EU gefinancierde onderzoek gericht op de bestrijding van antimicrobiële resistentie beheerden. We concludeerden dat de activiteiten van de Commissie en de agentschappen tot enige vooruitgang hebben geleid. Er bestaat echter weinig bewijs dat de gezondheidslast van AMR is afgenomen. Wij doen aanbevelingen om de respons van de Commissie op AMR te verbeteren door middel van betere ondersteuning van de nationale actieplannen van de lidstaten, de bevordering van betere monitoring en het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen en het versterken van de strategieën om onderzoek te stimuleren.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.