Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag nr. 22/2019: De EU-vereisten voor nationale begrotingskaders: behoefte aan verdere versterking en betere monitoring van de uitvoering

Dutch icpdf.png 2 MB
04-12-2019

In dit verslag wordt beoordeeld of met de maatregelen van de Commissie na de crisis om de begrotingskaders van de EU-lidstaten te versterken de beoogde resultaten werden behaald. De wetgevingsmaatregelen van de EU hebben hieraan een impuls gegeven, maar het rechtskader is voor verbetering vatbaar en de Commissie heeft tot dusver slechts een beperkte zekerheid dat de lidstaten de EU-vereisten naar behoren toepassen. Bovendien bestaat het risico dat de Commissie en de onafhankelijke begrotingsinstellingen de naleving van de begrotingsregels van de EU wat betreft de nationale jaarlijkse en middellangetermijnbegrotingsplannen verschillend beoordelen, waardoor de doeltreffendheid van het begrotingskader van de EU kan afnemen. Ten slotte wordt de doeltreffendheid van het Europees Begrotingscomité beperkt door de huidige institutionele opzet ervan en het feit dat de Commissie zijn adviezen zonder een behoorlijke toelichting naast zich neer kan leggen.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.