Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 04/2020: Gebruikmaking van nieuwe beeldtechnologieën voor de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid: over het algemeen gestage vooruitgang, zij het trager voor de monitoring van klimaat en milieu

Dutch icpdf.png 8 MB
28-01-2020

Nieuwe beeldtechnologieën, zoals de Sentinel-satellieten van het Copernicus-programma, die de EU in eigendom heeft, zouden een kentering teweeg kunnen brengen in de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en daarnaast voordelen kunnen bieden voor landbouwers en het milieu. Wij hebben vastgesteld dat de Commissie het gebruik van nieuwe technologieën door betaalorganen van de lidstaten heeft aangemoedigd, met name voor de monitoring van rechtstreekse oppervlaktesteunbetalingen. In 2019 gebruikten 15 betaalorganen in 5 lidstaten Sentinel-gegevens voor de controle van steunaanvragen, maar er bestaat momenteel een aantal belemmeringen voor een breder gebruik van de nieuwe technologieën door betaalorganen. Wij bevelen aan dat de Commissie deze belemmeringen beperkt en beter gebruikmaakt van de nieuwe technologieën voor de monitoring van milieu- en klimaatvereisten.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.