Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 07/2020: Uitvoering van het cohesiebeleid: de kosten zijn relatief laag, maar er is onvoldoende informatie om de besparingen door vereenvoudiging te kunnen inschatten

Dutch icpdf.png 1 MB
16-04-2020

De uitvoering van de fondsen voor cohesiebeleid door middel van operationele programma´s omvat een aantal activiteiten die kosten met zich meebrengen voor de Commissie, de lidstaten en de begunstigden.

Wij hebben onderzocht of de kosten voor de Commissie en de lidstaten van de uitvoering van de fondsen voor cohesiebeleid vergelijkbaar zijn met die van andere, soortgelijke regelingen die zijn gebaseerd op volledige, consistente en coherente informatie en of aan de hand van de informatie over kosten analyses kunnen worden uitgevoerd en besluiten kunnen worden genomen inzake wetgeving zoals de vereenvoudiging van regels.

Wij stelden vast dat de totale uitvoeringskosten van de fondsen voor cohesiebeleid zoals gepresenteerd door de Commissie laag zijn in vergelijking met die van andere EU-fondsen en internationaal gefinancierde programma’s. Wij concludeerden echter dat de door de Commissie verzamelde onderliggende gegevens over de kosten niet volledig, consistent en coherent genoeg waren om bijvoorbeeld te kunnen gebruiken voor een beoordeling van de effecten van het vereenvoudigen van de EU-regels inzake de uitvoering van de fondsen voor cohesiebeleid.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.