Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 09/2020: Het EU-kernwegennet: kortere reistijden, maar het netwerk is nog niet volledig operationeel

Dutch icpdf.png 4 MB
21-04-2020

Wegen vervullen een belangrijke rol in de vervoerssector in de EU, aangezien het grootste deel van het personen- en goederenvervoer over de weg plaatsvindt. Wij beoordeelden de vooruitgang die is geboekt bij het bereiken van de EU-doelstelling om een volledig operationeel TEN-T-kernwegennet te voltooien en de rol die de Commissie hierin speelt. We hebben geconstateerd dat de ontwikkeling van het TEN-T-kernwegennet, dat wordt ondersteund door EU-financiering en maatregelen van de Commissie, vooruitgaat en resultaten heeft opgeleverd voor de gebruikers van het netwerk. Sommige belangrijke factoren belemmeren echter de volledige operationaliteit van het TEN-Tkernnetwerk. Wij bevelen aan dat de Commissie prioriteit geeft aan investeringen in het kernnetwerk en haar monitoringregelingen en aanpak van het onderhoud versterkt.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.