Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Verslag van de Europese Rekenkamer betreffende de prestaties van de EU-begroting — Stand van zaken eind 2019

Dutch icpdf.png 11 MB
13-11-2020

De Europese Rekenkamer onderzocht de resultaten die zijn bereikt met uitgavenprogramma’s van de EU die worden gefinancierd uit de EU-begroting, op basis van informatie over prestaties van de Commissie en andere bronnen, met inbegrip van haar eigen recente controle- en evaluatiewerkzaamheden. Zij beoordeelde ook de wijze waarop de Commissie het jaarlijks beheers- en prestatieverslag 2019 en de programmaverklaringen voor de EU-begroting 2021 heeft opgesteld en is nagegaan of deze verslagen een duidelijk, alomvattend en evenwichtig overzicht geven van de prestaties van de EU-begroting.