Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 14/2020: EU-ontwikkelingshulp aan Kenia

Dutch icpdf.png 2 MB
08-09-2020

In het kader van deze controle hebben wij gekeken naar het gebruik van de ontwikkelingshulp die aan Kenia is verstrekt via de Europese Ontwikkelingsfondsen (EOF’s), de belangrijkste bron van EU-financiering van het land. Kenia ontving voor de periode 2014 2020 435 miljoen EUR uit het EOF. Wij onderzochten het proces voor de toekenning van steun uit de EOF’s en stelden vast dat dit niet de mogelijkheid bood om steun te koppelen aan de prestaties en governance van landen en hun bereidheid om structurele hervormingen door te voeren. We stelden vast dat steun over tal van gebieden was verspreid en dat de Commissie niet had toegelicht hoe en waarom de gesteunde sectoren Kenia het meest zou helpen bij het terugdringen van de armoede. Hoewel de gecontroleerde projecten over het algemeen de verwachte output en uitkomsten opleverden, werd de impact ervan op de algemene ontwikkeling van het land nog niet aangetoond. Op basis van onze werkzaamheden inzake Kenia bevelen wij aan om de aanpak van de toewijzing van steun aan ACS-landen te herzien. Wij bevelen ook aan om prioriteit te geven aan bepaalde sectoren in Kenia en er met name voor te zorgen dat de steun is gericht op de verwezenlijking van resultaten.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.