Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 18/2020: Het emissiehandelssysteem van de EU: gerichtere toewijzing van kosteloze rechten noodzakelijk

Dutch icpdf.png 3 MB
15-09-2020

​De vermindering van de broeikasgasemissies is een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. In het kader van het emissiehandelssysteem van de EU moeten ondernemingen emissierechten verwerven om hun koolstofemissies te dekken. Kosteloze toewijzing is een overgangsmethode voor de toewijzing van rechten, in tegenstelling tot de standaardmethode (veiling). Tijdens zowel de derde als de vierde fase van het EU-ETS vertegenwoordigen kosteloos toegewezen rechten echter nog steeds meer dan 40 % van het totale aantal beschikbare rechten. Wij constateerden dat de kosteloze toewijzing van rechten weinig gericht plaatsvindt. We doen aanbevelingen aan de Commissie voor een gerichtere toewijzing en een betere aanpak van technische uitdagingen bij de herziening van de methodologie voor de kosteloze toewijzing van rechten. 

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU. ​