Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 19/2020: Digitalisering van het Europese bedrijfsleven: een ambitieus initiatief waarvan het succes afhangt van de voortdurende inzet van de EU, regeringen en ondernemingen

Dutch icpdf.png 4 MB
22-09-2020

Digitalisering wordt geassocieerd met betere bedrijfsprestaties, maar EUondernemingen benutten de geavanceerde technologieën niet ten volle om te innoveren. In 2016 startte de Commissie het initiatief voor de digitalisering van het Europese bedrijfsleven, met als doel het concurrentievermogen van de EU op het gebied van digitale technologieën te versterken en ervoor te zorgen dat elke onderneming in Europa ten volle kan profiteren van digitale innovaties.

We hebben vastgesteld dat de strategie van de Commissie voor de ondersteuning van de digitalisering van het Europese bedrijfsleven een solide basis had en werd gesteund door de lidstaten, maar dat deze een beperkte invloed had op de strategieën van de meeste lidstaten die wij hebben bezocht, en geen informatie over de beoogde uitkomsten bevatte. De Commissie heeft verschillende activiteiten uitgevoerd ter ondersteuning van de oprichting en werking van digitale-innovatiehubs (DIH’s) in de lidstaten. De DIH’s hebben echter geringe steun ontvangen van de meeste lidstaten die we hebben bezocht.

Goede niveaus van breedbandconnectiviteit zijn onontbeerlijk voor digitalisering. De afgelopen jaren is er vooruitgang geboekt, maar waarschijnlijk zullen niet alle lidstaten de breedbandstreefdoelen van de EU voor 2020 bereiken en het behalen van de streefdoelen voor 2025 zal een nog grotere uitdaging vormen.

Wij bevelen de Commissie aan om samen met de lidstaten verdere maatregelen te nemen op het gebied van financiering, monitoring, DIH’s en breedbandconnectiviteit.