Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 21/2020: Toezicht op staatssteun aan financiële instellingen in de EU: behoefte aan een geschiktheidscontrole

Dutch icpdf.png 2 MB
01-10-2020

Onze controle wees uit dat de Commissie in de periode van augustus 2013 tot eind 2018 over passende middelen en instrumenten, met inbegrip van een passende organisatorische opzet, beschikte om haar toezicht op staatssteun aan financiële instellingen uit te oefenen. Zij was echter niet altijd in staat om deze optimaal te benutten.

De prestatie-indicatoren van de Commissie gaven haar prestaties niet volledig weer. Wij hebben geconstateerd dat de marktsituatie tijdens de gecontroleerde periode en tot de uitbraak van COVID-19 is verbeterd en dat het regelgevingskader is veranderd, maar dat de toepasselijke staatssteunregels zelf sinds 2013 niet zijn gewijzigd.

Daarnaast hebben we vastgesteld dat de doeltreffendheid van het toezicht op staatssteun door de Commissie nu en dan mogelijk te lijden had onder het feit dat de Commissie de verklaringen van de lidstaten dat werd voldaan aan de voorwaarden voor een uitzonderlijke goedkeuring van de staatssteun in elke individuele zaak, niet heeft betwist.