Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Analyse nr. 03/2020: De respons van de EU op de Chinese staatsgestuurde vesteringsstrategie

Dutch icpdf.png 2 MB
10-09-2020

China voert sinds de jaren 80 een “staatsgestuurde investeringsstrategie” ter bevordering van een sterke, exportgerichte economie. We hebben gekeken naar de respons van de EU op deze strategie.

Uit onze analyse bleek dat het lastig was om volledige en tijdige gegevens te verkrijgen die een overzicht geven van de investeringen die deel uitmaken van de Chinese investeringsstrategie in de EU. Het was ook niet mogelijk om een geformaliseerde, alomvattende analyse te vinden van de risico’s en kansen voor de EU. Een van de toekomstige uitdagingen is het beter vaststellen, uitvoeren, monitoren en analyseren van en verslag uitbrengen over de EU-strategie inzake China. Een andere uitdaging betreft het coördineren van de respons van de EU-instellingen en de lidstaten door het bevorderen van de onderlinge uitwisseling van informatie.

 

PodECAst_ Review on EU-China Video_ Review on EU-China