Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 22/2020: De toekomst van EU-agentschappen — mogelijkheden tot meer flexibiliteit en samenwerking

Dutch icpdf.png 5 MB
22-10-2020

​Dit is de eerste algemene beoordeling door de ERK van de voorwaarden die de EU heeft gecreëerd om alle EU-agentschappen te ondersteunen bij de uitvoering van het beleid ten behoeve van de burgers; in het verleden heeft de ERK zich gericht op de prestaties van afzonderlijke agentschappen. De controle wees uit dat er meer flexibiliteit nodig is bij de oprichting, werking en eventuele opheffing van agentschappen. De controleurs stelden ook vast dat sommige agentschappen hun taken niet volledig kunnen uitvoeren, omdat zij onvoldoende steun krijgen van de lidstaten, het bedrijfsleven, de Commissie of andere agentschappen. De ERK beveelt de Commissie en de agentschappen aan om de samenhang tussen agentschappen gedurende hun levensduur op zinniger wijze te evalueren en de middelen dienovereenkomstig aan te passen, om ondoelmatigheden op het gebied van het bestuur te beoordelen en de prestatieverslaglegging te verbeteren door deze niet alleen te richten op de activiteiten van de agentschappen maar ook op hun belangrijke bijdrage aan de beleidsuitvoering, en om de inspanningen van de agentschappen om samen te werken als expertise- en netwerkcentra te ondersteunen.

Ieder jaar onderzoekt de ERK ook de rekeningen, ontvangsten en betalingen van alle agentschappen die door de EU zijn opgericht. Het document waarin de resultaten van de financiële controle 2019 voor de 41 EU-agentschappen en andere organen van de EU worden samengevat, is hier te vinden.