Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 23/2020: Het Europees Bureau voor personeelsselectie: het is tijd om het selectieproces aan te passen aan de veranderende aanwervingsbehoeften

Dutch icpdf.png 3 MB
29-10-2020

Vergelijkende onderzoeken die door het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) worden georganiseerd, zijn de toegangspoort tot een loopbaan bij het ambtenarenapparaat van de EU. In een tijd van veranderende aanwervingsbehoeften en inkrimping van het personeelsbestand zijn de EU-instellingen in twijfel gaan trekken of deze onderzoeken nog steeds geschikt zijn om nieuw personeel te selecteren. We constateerden dat de door EPSO georganiseerde vergelijkende onderzoeken de instellingen in grote lijnen in staat stelden te voorzien in hun aanwervingsbehoeften ten aanzien van kandidaten met algemene profielen, maar dat zij minder efficiënt en doeltreffend waren voor het aanwerven van specialisten. We doen een aantal aanbevelingen om het selectieproces te versterken, een nieuw selectiekader voor specialisten in te voeren en het vermogen van EPSO te verbeteren om zich aan te passen aan de huidige snel veranderende omgeving.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.