Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Speciaal verslag 25/2020: Kapitaalmarktenunie — Traag begin op weg naar een ambitieuze doelstelling

Dutch icpdf.png 4 MB
11-11-2020

De EU heeft een voornamelijk op leningen gebaseerd stelsel voor de financiering van de reële economie en is daarom sterk afhankelijk van banken. Om dit aan te pakken, heeft de Commissie in 2015 een actieplan voor de opbouw van een kapitaalmarktenunie (KMU) gelanceerd om de ontwikkeling en integratie van EU-kapitaalmarkten te bevorderen en te voorzien in alternatieve financieringsbronnen voor ondernemingen, waaronder kmo’s. Het actieplan omvatte een aantal maatregelen die in veel gevallen samenwerking tussen marktdeelnemers, lidstaten en Europese instellingen vergen. Over het algemeen stelden we vast dat de Commissie kleine stappen heeft gezet in de richting van haar doelstelling om de KMU op te bouwen, maar dat zij tot dusver niet in staat was om substantiële vooruitgang te bewerkstelligen met de maatregelen die zij binnen het kader van haar bevoegdheden kon nemen. Wij bevelen aan dat de Commissie gerichte maatregelen voorstelt om de toegang van kmo’s tot kapitaalmarkten verder te vergemakkelijken, diepere en beter geïntegreerde lokale kapitaalmarkten bevordert, belangrijke grensoverschrijdende belemmeringen voor investeringen aanpakt, specifieke doelstellingen en essentiële maatregelen vaststelt en een systeem ontwikkelt voor de monitoring van de uitvoering van de KMU.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.