Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 26/2020: Het mariene milieu:de EU biedt brede, maar geen diepgaande bescherming

Dutch icpdf.png 9 MB
26-11-2020

Het verlies van mariene biodiversiteit en habitats vormt een voortdurende uitdaging voor de Europese zeeën. In dit verslag onderzoeken we hoe deze uitdaging in delen van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee wordt aangepakt met de belangrijkste beleidsmaatregelen en uitgavenprogramma's van de EU.

Hoewel er een kader bestaat om het mariene milieu te beschermen, hebben de maatregelen van de EU niet tot een herstel van de goede milieutoestand van zeeën of duurzame bevissingsniveaus in alle zeeën geleid. De beschermende maatregelen van de EU hebben niet geleid tot het herstel van belangrijke ecosystemen en habitats; de beschermde mariene gebieden bieden weinig bescherming; van de bepalingen voor de afstemming van het visserijbeleid op het beleid inzake mariene bescherming wordt in de praktijk weinig gebruikgemaakt, en van de beschikbare middelen worden er relatief weinig gebruikt voor instandhoudingsmaatregelen.

Hoewel de visbestanden in de Atlantische Oceaan meetbaar zijn verbeterd, is dit niet het geval in de Middellandse Zee.

We doen aanbevelingen aan de Commissie om deze kwesties samen met de lidstaten aan te pakken.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.