Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 03/2021: Uitwisseling van fiscale inlichtingen in de EU: de basis is solide, de uitvoering suboptimaal

Dutch icpdf.png 3 MB
26-01-2021

De Europese Unie moedigt eerlijke en doeltreffende belastingheffing in de hele interne markt aan, waarbij alle belastingen worden geïnd wanneer zij verschuldigd zijn. Wij zijn nagegaan hoe de Europese Commissie de uitvoering en werking van het systeem voor de uitwisseling van fiscale inlichtingen monitort en hoe de lidstaten de uitgewisselde informatie gebruiken. Wij constateerden dat het systeem goed is opgezet, maar dat er meer moet worden gedaan op het gebied van monitoring, het waarborgen van de kwaliteit van de gegevens en het gebruik van de ontvangen inlichtingen. Wij bevelen aan dat de Commissie ervoor zorgt dat het wetgevingskader van de EU beter wordt bestreken en dat zij werk maakt van de ontwikkeling van monitoring en richtsnoeren. Ook bevelen wij aan dat lidstaten beter gebruik maken van de inlichtingen die zij ontvangen.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.