Opinion|84856f80-329c-401b-b891-eca6d7bb6985;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Advies nr. 1/2021 (uitgebracht krachtens artikel 322 VWEU) over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de reserve voor aanpassing aan de brexit

Advies nr. 1/2021 (uitgebracht krachtens artikel 322 VWEU) over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de reserve voor aanpassing aan de brexit

Dutch icpdf.png 2 MB
01-03-2021