Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 06/2021: Financieringsinstrumenten binnen het cohesiebeleid bij de afsluiting van de periode 2007–2013: verificatiewerkzaamheden hadden over het algemeen goede resultaten, maar nog steeds enkele fouten

Dutch icpdf.png 1 MB
29-04-2021

Financieringsinstrumenten waren een belangrijke financieringsmethode in het kader van het cohesiebeleid in de programmeringsperiode 2007-2013. Bij onze eerdere controles met betrekking tot deze instrumenten kwam een aantal fouten en tekortkomingen tijdens de uitvoering aan het licht. De Commissie verklaarde dat deze tekortkomingen zouden worden aangepakt bij de afsluiting.

We constateerden dat de Commissie en de lidstaten grotendeels de nodige stappen hadden ondernomen om de subsidiabiliteit van deze uitgaven bij afsluiting te verifiëren. Hoewel we enkele fouten met een financiële impact ontdekten, hadden hun werkzaamheden over het algemeen goede resultaten opgeleverd. Terwijl de meeste door ons vastgestelde tekortkomingen zijn aangepakt voor de programmeringsperiode 2014-2020, bevelen we aan dat de Commissie advies verstrekt inzake de meest voorkomende fouten die bij controles aan het licht zijn gekomen. We bevelen verder aan dat de Commissie de richtsnoeren voor auditautoriteiten voltooit inzake het verschaffen van zekerheid over de subsidiabiliteit van uitgaven in het kader van financieringsinstrumenten bij afsluiting.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.