Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 07/2021: EU-ruimtevaartprogramma’s Galileo en Copernicus: diensten zijn gestart, maar gebruikmaking ervan moet verder worden gestimuleerd

Dutch icpdf.png 7 MB
21-04-2021

Het wereldwijde satellietnavigatiesysteem Galileo en het programma voor aardobservatie Copernicus zijn vlaggenschipprogramma’s van het EU-ruimtevaartbeleid. Ze verrichten waardevolle diensten die nauwkeurigere navigatie en tijdsbepaling mogelijk maken en leveren waardevolle gegevens over de aarde.

Er is echter nog geen alomvattende strategie ter bevordering van het gebruik van deze diensten en geen conceptueel statistisch kader om de voordelen van de programma's op betrouwbare wijze te beoordelen.

We troffen tekortkomingen aan bij de monitoring van het gebruik en constateerden dat enkele belangrijke functionaliteiten van Galileo nog niet beschikbaar zijn. De doelstellingen en de impact van verscheidene belangrijke acties ter ondersteuning van het gebruik van door Galileo en Copernicus geleverde diensten waren niet duidelijk en de Commissie had het potentieel om deze diensten in EU-wetgeving of -normen te bevorderen slechts ten dele benut.

Wij doen aanbevelingen om deze kwesties aan te pakken.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.