Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 08/2021: Ondersteuning van het beheer van de buitengrenzen door Frontex: tot nog toe onvoldoende doeltreffend

Dutch icpdf.png 5 MB
07-06-2021

Bij deze controle gingen we na of Frontex vier van zijn zes primaire activiteiten doeltreffend uitvoerde om bij te dragen aan de uitvoering van het Europees geïntegreerd grensbeheer en zo de lidstaten ondersteunde bij het voorkomen, opsporen en bestrijden van illegale immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit. We onderzochten ook in hoeverre Frontex voorbereid is om zijn nieuwe, uitgebreide mandaat van 2019 te vervullen.

Wij concludeerden dat de steun van Frontex aan de lidstaten/geassocieerde Schengenlanden bij de bestrijding van illegale immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit onvoldoende doeltreffend is. We stelden vast dat Frontex zijn mandaat van 2016 niet volledig heeft uitgevoerd en we wezen op verschillende risico’s in verband met het mandaat van Frontex van 2019.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.