Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

Jaarverslagen betreffende het begrotingsjaar 2020

Dutch icpdf.png 12 MB
26-10-2021

​Ieder jaar controleert de ERK de ontvangsten- en uitgavenzijde van de EU-begroting en geeft zij haar oordeel over de betrouwbaarheid van de jaarrekening en over de mate waarin inkomsten en uitgaven voldoen aan de voorschriften en regelgeving.

In 2020 bedroegen de EU-uitgaven in totaal 173,3 miljard EUR, wat overeenkomt met 1,1 % van het gecombineerde bruto nationaal inkomen van de 27 EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk. De begroting van de EU wordt jaarlijks, in de context van een zevenjarig financieel kader, vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad. Vorig jaar, 2020, was het laatste jaar vóór het nieuwe meerjarig kader.

De verantwoordelijkheid voor het waarborgen van een juiste besteding van de begroting ligt in de eerste plaats bij de Europese Commissie, en bij de andere EU-instellingen en -organen. Voor ongeveer twee derde van de uitgaven – hoofdzakelijk voor natuurlijke hulpbronnen en cohesie – wordt deze verantwoordelijkheid echter gedeeld met de lidstaten.

Onze auditors toetsen steekproeven van verrichtingen om statistisch gefundeerde schattingen te geven van de mate waarin de ontvangsten en de verschillende uitgaventerreinen fouten vertonen (het “foutenpercentage").