Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 15/2021: Rechten van luchtvaartpassagiers tijdens de COVID-19-pandemie: belangrijkste rechten niet beschermd ondanks de inspanningen van de Commissie

Dutch icpdf.png 4 MB
29-06-2021

We zijn nagegaan hoe de Commissie de rechten van luchtvaartpassagiers in de EU heeft beschermd tijdens de COVID-19-crisis.

Wij hebben geconstateerd dat luchtvaartpassagiers niet volledig op de hoogte waren van hun rechten tijdens de COVID-19-crisis. In de beginperiode van de crisis ontvingen veel passagiers geen terugbetaling of waren zij wel gedwongen om een voucher te accepteren. In juni 2020 begonnen luchtvaartmaatschappijen met het terugbetalen van passagiers, zij het met aanzienlijke vertragingen. Lidstaten koppelden staatssteun niet aan de terugbetaling van passagiers, ook al had de Commissie duidelijk gemaakt dat zij hiertoe de mogelijkheid hadden. De Commissie heeft actie ondernomen om de rechten van luchtvaartpassagiers te beschermen en om de gevolgen van de crisis te verzachten, ondanks de beperkingen van het bestaande rechtskader. Voorstellen in dit verband die ertoe zouden kunnen bijdragen dat deze situatie wordt verholpen, werden in 2013 ingediend, maar tot op heden heeft de Raad zijn standpunt nog niet bepaald.

We bevelen aan de dat de Commissie de rechten van luchtvaartpassagiers beter beschermt en de passagiers informeert over hun rechten; zorgt voor meer coördinatie van nationale maatregelen en een betere koppeling van staatssteun ten behoeve van luchtvaartmaatschappijen aan de terugbetaling van passagiers, en de instrumenten en wetgeving voor de bescherming van de rechten van luchtvaartpassagiers verbetert.

​Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.