Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 11/2021: Buitengewone steun voor melkproducenten in de EU in 2014-2016 - Potentieel om de doelmatigheid in de toekomst te verbeteren

Dutch icpdf.png 5 MB
24-06-2021

Na begin 2014 een piek te hebben bereikt, begon de gemiddelde prijs die melkproducenten in de EU ontvingen, te dalen. Medio 2016 begonnen de prijzen weer te stijgen.

Het GLB omvat een aantal instrumenten om marktverstoringen aan te pakken. Rechtstreekse betalingen spelen een stabiliserende rol, aangezien zij een constante bron van inkomsten voor landbouwers bieden. Een “vangnet” is erop gericht om de prijzen te ondersteunen door overschotten aan zuivelproducten tijdelijk van de markt te halen. De Commissie kan ook buitengewone maatregelen nemen tegen dreigende marktverstoringen: zij deed dit tussen 2014 en 2016.

We onderzochten hoe goed de Commissie en de relevante autoriteiten in de lidstaten hun reactie op de verstoring van de zuivelmarkt in de periode 2014-2016 hadden beheerd. Al met al constateerden we dat de Commissie en de lidstaten brede maatregelen hadden genomen om de landbouwers te helpen tijdens de verstoring van de markt, maar dat de door hen gemaakte analyse over het algemeen ontoereikend was om te beslissen welk steunniveau nodig was en de steun doelgericht toe te kennen.

​Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.