Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 12/2021: Het beginsel “de vervuiler betaalt”: inconsistente toepassing in de milieubeleidslijnen en -acties van de EU

Dutch icpdf.png 3 MB
05-07-2021

Verontreiniging vormt een aanzienlijke kostenpost voor de maatschappij en is een belangrijk punt van zorg voor EU-burgers. Door de toepassing van het beginsel dat de vervuiler betaalt (Polluter Pays Principle — PPP) worden vervuilers ertoe aangespoord milieuschade te vermijden en worden zij verantwoordelijk gesteld voor de verontreiniging die zij veroorzaken. In het algemeen hebben wij geconstateerd dat het PPP in uiteenlopende mate tot uitdrukking komt en wordt toegepast in de verschillende EU-milieubeleidslijnen en dat de dekking en toepassing ervan onvolledig was. De EU-begroting wordt soms gebruikt om saneringsacties te financieren die volgens het PPP door de vervuilers hadden moeten worden betaald. Wij bevelen aan om het PPP sterker te integreren in de milieuwetgeving, de milieuaansprakelijkheidsregeling op EU-niveau te versterken en te voorkomen dat EU-middelen worden gebruikt om projecten te financieren die door de vervuiler zouden moeten worden gefinancierd.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.