Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 18/2021: Het toezicht van de Commissie op lidstaten die een macro economisch aanpassingsprogramma verlaten: een adequate tool die moet worden gestroomlijnd

Dutch icpdf.png 1 MB
15-09-2021

De Commissie is verantwoordelijk voor het toezicht op lidstaten in de eurozone die een macro-economisch aanpassingsprogramma verlaten om hun economische en financiële stabiliteit te handhaven. Dit is gunstig voor zowel de lidstaten als hun kredietverleners. We onderzochten de vormgeving, uitvoering en doeltreffendheid van het toezicht van de Commissie voor de vijf betrokken lidstaten (Ierland, Griekenland, Spanje, Cyprus en Portugal). We constateerden dat toezicht weliswaar een geschikt instrument was, maar dat de doelmatigheid ervan werd belemmerd door onduidelijke doelstellingen en het feit dat de uitvoering onvoldoende gestroomlijnd en gericht is. Wij hebben de Commissie aanbevelingen gedaan om deze kwesties aan te pakken, waaronder een herziening van de desbetreffende wetgeving om haar toezichtactiviteiten in het Europees Semester te integreren.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.