Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1;Specific annual report on agencies|a7308cc9-0ad1-48ab-85e2-115cec5bfd1e
-->

did

Jaarverslag over de EU-agentschappen betreffende het begrotingsjaar 2020

Dutch icpdf.png 10 MB
29-10-2021

​​De Europese Rekenkamer (ERK) heeft bij haar jaarlijkse controle van de in verschillende lidstaten gevestigde EU-agentschappen voor het begrotingsjaar 2020 geconcludeerd dat deze zich goed hebben aangepast aan de ongekende situatie van de COVID-19-pandemie. De auditors bevestigen dat het financieel beheer van de agentschappen, net als in voorgaande jaren, goed is en niet zwaar door de pandemie is getroffen. Er zijn nog steeds tekortkomingen in de internebeheersingsmaatregelen van sommige agentschappen en gebreken in openbare aanbestedingsprocedures blijven de belangrijkste bron van onregelmatigheden. De pandemie was evenmin bevorderend voor vooruitgang op het gebied van begrotings- en personeelsbeheer. In 2020 stuitte een aantal agentschappen op beperkingen op deze gebieden.