Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 24/2021: Resultaatgerichte financiering in het cohesiebeleid: nastrevenswaardige ambities, maar nog steeds belemmeringen in de periode 2014-2020

Dutch icpdf.png 4 MB
21-10-2021

Wij beoordeelden het gebruik van instrumenten voor resultaatgerichte financiering in het kader van het cohesiebeleid in de periode 2014-2020. We hebben gekeken naar het vereiste om te voldoen aan specifieke ex-antevoorwaarden, de verplichte prestatiereserve en resultaatgerichte financieringsmodellen. Onze controle bevestigde dat alle drie de instrumenten tot een nieuwe uitvoeringsaanpak hebben geleid. Zij maakten echter geen merkbaar verschil in de wijze waarop EU-financiering werd toegewezen en uitbetaald. Wij bevelen aan dat de Commissie optimaal gebruikmaakt van de randvoorwaarden in de periode 2021-2027, in een vroeg stadium voorbereidingen treft voor een doeltreffende tussentijdse evaluatie in 2025, de regels verduidelijkt die ten grondslag liggen aan het model “financiering die niet gekoppeld is aan kosten” en de aanpak verduidelijkt die wordt gevolgd bij het bieden van zekerheid inzake EU-financiering door middel van dit model.

​Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.