Specific annual report on joint undertakings|1d16f1f2-89be-487f-b72d-e9e556f966e9;Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

De controle 2020 van de gemeenschappelijke ondernemingen van de EU in het kort

Dutch icpdf.png 2 MB
12-11-2021

De Europese Rekenkamer (ERK) heeft haar goedkeuring gehecht aan de rekeningen voor 2020 en de onderliggende verrichtingen van alle gemeenschappelijke ondernemingen (GO’s) van de EU — de publiek-private partnerschappen van de EU met het bedrijfsleven en onderzoeksgroepen. In het zevende jaar van hun tienjarige looptijd hebben de meeste GO’s al ongeveer twee derde van hun activiteiten uitgevoerd in het kader van Horizon 2020, het kaderprogramma van de EU voor de financiering van onderzoek en technologische ontwikkeling. De auditors wijzen er ook op dat de GO’s synergieën hebben benut om de bedrijfscontinuïteit tijdens de COVID-19-pandemie te handhaven en de mogelijke impact ervan op hun dienstverlening te beperken.